Diolch yn fawr!

Wrth i’n rali codi arian Hydref 2017 dod i ben, hoffem ni yn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) dweud diolch i bob un ohonych chi a wnaeth cyfrannu at neu hysbysu ein rali. Rydych chi wedi helpu ein prosiectau tyfu’n gryfach, a ni allem bod yn fwy ddiolchgar! Hoffem hefyd adnabod ymdrechion di-stop o bob gwirfoddolwr sy’n gweithio yn y cefndir i wneud ralϊau fel hyn a gyd o waith y fudiad yn bosib.

Yn ystod y rali hon, codem ni dros $136,000 (UD) o fwy na 5,500 o gyfranniadau unigol, yn cynrychioli dros 70 o wledydd. I edrych ar hyn yn fwy manwl: daeth 2,733 o gyfraniadau o gyfranwyr newydd, 1,243 o aelodau newydd a all pleidleisio yn etholiad y Bwrdd blwyddyn nesaf, a byddem yn allforio 110 o anrhegion diolch yn y mis nesaf!

Dros y wythnos diwethaf, rydych chi wedi derbyn gwybodaeth diweddar ynglyn â’n cyllideb, wedi gweld ein llinell amser o ddigwyddiadau mawr yn hanes yr OTW, ac wedi gweld fymryn o’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae’r OTW wedi bod yn gweini ar ddiddordebau ffanyddol am ddeg mlwyddyn nawr, a gobeithym gallem parhau gweithio a gwella ein prosiectau a gwasanaethau yn y flynyddoedd i ddod. Cadwch llygad ar ein ffynhonellau newyddion am fwy o wybodaeth am sut gallwch helpu ni cyrraedd y nod hyn

Unwaith eto, hoffem dangos ein diolchgarwch i bawb a sy’n helpu gwneud y fudiad hon yn lwyddianus: diolch yn fawr!

(Paid anghofio: er bod y rali wedi dod i ben, rydym yn derbyn cyfranniadau trwy gydol y flwyddyn.)

Mae’r OTW yn fudiad rhientus di-elw o sawl brosiect, yn cynnwys yr AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac Eiriolaeth Cyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau, ei chefnogi gan cyfrannwyr, a’i staffio gan gwirfoddolwyr. Darganfodwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithwyr gwirfoddoladwy a wnaeth cyfieithu’r erthygl hon, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.