Diolch am eich cymorth

Mae rali aelodaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi’i orffen, ac rydym wir wedi’i darostwng gan eich haelioni anferthol. Mae maint eich cyfraniadau wedi curo’n targed o $130,000 (UD) i ddod â’n cyfanswm i $458,501.00 (UD), wedi’i cyfrannu gan 14905 o bobl o fewn 96 o wledydd. Rydym yn mor ddiolchgar, ac yn gysygredig tuag at t gymuned rydym yn adeiladu gyda’ n gilydd, pob dydd. Ni allem eich diolch digon am helpu ein cenhadaeth ac am sicrhau all ein prosiectau tyfu mwy yn y dyfodol.

Mae’r OTW yn fudiad ddi-elw, sy’n meddwl bod pob doler rydych yn cyfrannu yn mynd tuag at ein gwaith, i amddiffyn ffangyfryngau a ffanddiwylliadau ar gyfer pawb. Y blwyddyn yma, rydych wedi cefnoi’r pwyllgor “Open Doors” (Drysau Agored) wrth iddynt weithio i lleihau’r effaith o gaefa Grwpiau Yahoo, yn cydweithio â aelodau grŵp a cymedrolyddion i fewnforio cynnwys i fewn i’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hyn). Rydych wedi helpu ariannu’r pryniad o gweinyddion newydd ar gyfer y AO3, a fydd yn hyrwyddo stabilrwydd hynod fwy wrth i’n sylfaen defnyddydd parhau i dyfu. A rydych wedi cefnogi ein pwyllgor Cyfreithiol wrth iddynt dadlau yn erbyn deddferiaeth ddi-gyfeillgar i ffaniau o gwmpas y byd. (Gallwch gweld fwy o fanylion amdan sut caiff ein ariannau ei wario yn ein post cyllideb diweddar.)

Gyda’ch help, rydym yn gallu parhau cefnogi ffangyfryngau a gweini ar anghenion datblygiedig y gymuned ffanyddol blwyddyn ar ôl blwyddyn. Felly diolch, unwaith eto ; rydym yn wir wedi’n gorlethu gan eich cefnogaeth ac eich haelioni. A phaid a phoeni: os hoffech cyfrannu tu fás i’r gyfnod rali, mae’r OTW yn derbyn cyfraniadau trwy gydol y flwyddyn!

(Nodwch oherwydd y sefyllfa presennol gyda’r feirws Covid-19, mae’n bosib fydd darpariad rhai o’r anrhegion diolch yn cael ei ddileu. Gallwch gweld y gwybodaeth fwyaf diweddar amdan hyn ar ein tudalen gyfrannu.)


Mae’r OTW yn fudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.