Digwyddiadau ac achlysuron codi arian trydydd barti

A ydych chi erioed wedi meddwl am gwesteio parti OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)? Nallai os ydych yn cynllunio achlysur codi arian fawr neu barti fach gyda blwch cil-dwrn OTW, mae na rhai pethau dylech gwybod am sut i drin cyfraniadau a chaiff eu casglu mewn ddigwyddiadau fel hyn.

A yw’r OTW yn ardystio digwyddiadau codi arian trydydd barti’n swyddogol?

Nag yw, ni all yr OTW ardystio achlysuron codi arian trydydd-barti yn swyddogol, oherwydd bydd hynni’n creu problemau treth. Er hynny, rydym yn hapus pan mae rhywyn eisiau codi arian a’i cyfrannu gyda ni! Mae gennych chi croeso i lawrlwytho ehedwyr, ffurflennu aelodaeth, a defnyddau eraill o’n hwefan ac i westeio digwyddiadau yn annog pobl i ymuno a chyfrannu.

A all pobl ymuno â’r OTW trwy gyfrannu yn nigwyddiad codi arian trydydd barti??

Mae’n rhaid i gyfraniadau aelodaeth cael ei wneud trwy siec neu cerdyn credyd, ac mae rhaid i ffurflen aelodaeth cael ei llenwi hefyd am bob cyfranwr: naillai y ffurflen electronig wedi’i llenwi ar-lein, neu’r un bapur wedi’i hanfon i fewn. Felly os gasglwch chi ffurflen bapur gyda siec ar gyfer yr OTW o bob cyfranwr, a’i hanfon nhw atom ni (neu darparu ffurflennu a gofyn i bobl anfon nhw i mewn eu hunan), neu yn gwneud cyfrifiadur ar gael felly gall pobl cyfrannu ar-lein, wedyn gall pobl sy’n cyfrannu yn y digwyddiad ymuno fel aelod o’r fudiad.

Er hynny, os rydych yn casglu arian eich hyn ac anfon ymlaen i’r OTW, naillai arian parod neu un gyfraniad enfawr o chi, ni allem cysylltu cyfranydd unigol a’i cyfraniadau, a ni allem gwirio bod pob un yn berson unigol go-iawn . Yn yr sefyllfa hynni, ni fydd cyfraniadau yn cyflwyno aelodaeth, ond byddem yn hapus i’w derbyn.

Mewn pob sefyllfa, oni bai bod chi yn gofyn i’r chwith, bydd yr OTW yn hysbysebu eich digwyddiad a’r arian wnaeth o godi, a rhoi diolch i chi a’ch gwesteion yn y newyddlen. Os rhoddych chi rhestr o e-byst eich gwesteion i ni (a fyddem yn cadw’n gyfrinachol o dan ein polisi preifatrwydd), byddem hefyd yn rhoi diolch iddyn nhw.

A yw’r OTW yn gwarantu bod achlysuron codi arian trydydd barti yn anfon cyfraniadau i’r OTW?

Na. Nid yw’r OTW yn gyfrifol am unrhyw hysbysu neu geisiadau gan unrhyw un arall. Fel pob rali elusen trydydd barti arall, mae cyfranydd yn cyfrannu ar ben eu hyn; gobeithym bydd y pobl rhain yn anrhydeddus, fel mae nhw mewn llawer o ralïau elusen eraill.

Os rhaid i mi gysylltu âg unrhyw un yn yr OTW cyn gwesteio achlysur codi arian trydydd barti, i wneud hi’n swyddogol?

Na. Mae achlysur codi arian trydydd barti yn gwbl answyddogol a mae ei gyfrifoldeb yn berchen i’r trefnyddwr unigol. Gobeithym ni bydd gen y pobl sy’n rhedeg digwyddiadau codi arian ymddygiad anrhydeddus.

Oes na amserau dda ac amserau ddrwg i bobl westeio digwyddiadau codi arian ar ran yr OTW?

Mae unrhyw amser yn amser dda i gasglu gyfraniadau i’r OTW ac annog pobl i ymuno!

What if five fans want to hold five separate events at the same con?

Mwy o bobl, mwy o fwynhâd! Rydym bob amser yn hapus pan mae pobl yn pasio flwch cyfrannu’r OTW o gwmpas, a rydym yn hapus i ddarparu sylwadau a defnydd lawrlwythiedig rhad ac am ddim i helpu.

Gall pobl eraill defnyddio logoau’r OTW ar wahoddiadau a thestynau hybu? Oes rhaid i’r defnydd hyn cael ei dderbyn yn flaenorol?

Rydym yn croesawi chi i defnyddio logoau a lluniau’r OTW i hybu eich digwyddiad; nid ydym yn rheoli hysbysiadau pobl eraill. Rydym yn gofyn bod gwybodaeth a thestynau OTW ar gael mewn y digwyddiadau rhain, yn cynnwys ein hehedwyr lawrlwythiedig (yn Saesneg) ac ein ffurflennu PDF aelodaeth a chyfrannu (yn Saesneg). Gallem postio’r defnyddau hybu i chi os mae rhaid, ond hoffem os gallwch printio’r defnyddau eich hyn.

Nid yw unrhyw defnydd o’r logo OTW ar gyfer digwyddiad trydydd barti yn ansoddi ardystiad o unrhyw fudiad, unigolyn, gwasanaeth neu gynnyrch.

A yw cyfraniadau o ddigwyddiadau trydydd-barti wedi’i eithrio o dreth?

Mae IRS (Cyllid y Wlad) yr Unol Dalaethau wedi derbyn statws eithrio treth yr OTW yn yr Unol Dalaethau fel mudiad di-elw 501(c)(3). Er hynny, ni fydd derbynnebau unigol yn cael eu hanfon ar gyfer ariannau a chaiff eu codi mewn digwyddiadau trydydd barti os mae nhw’n dod mewn un taliad enfawr o drefnwr y digwyddiad. Annogym ni chi i darparu cyfrifiadur sydd â chysylltiad i’r Wê, felly gall cyfrannydd dod yn aelodau neu wneud cyfraniadau uniongyrchol ar lein; bydd y cyfraniadau rhain yn cael eu derbynnu, os mae’r cyfrannydd yn gofyn. Neu, gallwch argraffu copïau o ein ffurflennu PDF aelodaeth a chyfrannu (yn Saesneg) a’i gwneud ar gael ar gyfer postio corfforol.

Os rydych yn byw tu allan i’r Unol Dalaethau, bydd yr OTW yn caru gweld chi gwesteio achlysur codi arian. Yn anffodus, mae hi’n annhebygol bydd y cyfranniadau rhain yn cael ei dderbyn fel eithriad treth gan awdurdodau treth tu allan i’r Unol Dalaethau.

Os mae gennych chi unrhyw holiadau pellach, neu hoffwch cael syniadau am sut i redeg digwyddiad codi arian ar gyfer yr OTW, cysylltwch â’r pwyllgor Datblygaeth ac Aelodaeth.