DI ir duomenų rinkimas AO3

Pastaraisiais mėnesiais daugėjant dirbtinio intelekto (DI) įrankių, daug fanų išreiškė susirūpinimą dėl duomenų rinkimo ir DI kuriamų darbų bei dėl to, kaip šie pokyčiai gali paveikti Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvą). Suprantame jūsų susirūpinimą, todėl norime pasidalinti savo kovos su duomenų rinkimu veiksmais ir dabartine savo politika DI klausimu.

Duomenų rinkimas ir AO3 fanų darbai

Įdiegėme tam tikras technines priemones, kurios užkerta kelią didelio masto duomenų rinkimui AO3, pavyzdžiui, tinklo duomenų srauto ribojimą, taip pat nuolat stebime savo duomenų srautą, ar nėra piktnaudžiavimo renkant duomenis požymių. Nedarome išimčių ir tyrėjams ar norintiems kurti duomenų rinkinius, tačiau neturime politikos, draudžiančios atsakingą duomenų rinkimą, pavyzdžiui, kai jį atlieka mokslininkai, fanai, darantys atsargines darbų kopijas „Wayback Machine“, arba „Google“ paieškos indeksavimo sistema. Įdiegti sistemas, kuriomis siekiama užkirsti kelią bet kokiam duomenų rinkimui, būtų sudėtinga arba neįmanoma tuo pačiu neužkertant kelio teisėtam svetainės naudojimui.

Deja, realybė tokia, kad viskas, kas viešai prieinama internete, gali būti panaudota ne pagal pirminę paskirtį. Daugeliu atvejų DI duomenų rinkimo srautas remiasi tais pačiais metodais, kaip ir pirmiau minėtais teisėto naudojimo atvejais.

Sužinoję, kad AO3 duomenys buvo įtraukti į „Common Crawl“ duomenų rinkinį, kuris naudojamas tokiems DI įrankiams kaip „ChatGPT“ mokyti, 2022 m. gruodžio mėn. sukūrėme kodą, kuriuo prašoma, kad „Common Crawl“ daugiau nerinktų AO3 duomenų.

Negalime grįžti į praeitį, kad sustabdytume jau įvykusį duomenų rinkimą arba pašalintume AO3 turinį iš esamų duomenų rinkinių, kad ir kaip mums tai būtų nemalonu. Viskas, ką galime padaryti, tai bandyti sumažinti tokį rinkimą ateityje. AO3 plėtros komanda ir toliau stebės, ar pavieniai rinkėjai nerenka AO3 duomenų, o prireikus imsis veiksmų.

Be to, mūsų Teisės reikalų komitetas vykdo ir toliau vykdys OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) misiją – apsaugoti fanų darbus nuo teisinių veiksmų ir komercinio naudojimo. Tai apima ir Komiteto poziciją, jog naudotojams turėtų būti leista atsisakyti įtraukti savo darbus į DI treniravimo rinkinius – ši pozicija buvo pateikta JAV autorių teisių tarnybai. Tad ir toliau bus žengiama koja kojon su šia besivystančia sritimi.

Ką galiu padaryti, kad išvengčiau duomenų rinkimo?

Galite apriboti savo darbų prieinamumą tik AO3 naudotojams. Nors ir neužblokuosite visų galimų rinkėjų, tai turėtų užtikrinti tam tikrą apsaugą nuo didelio masto duomenų rinkimo.

Darbai, sukurti naudojant DI, ir AO3 politika

Šiuo metu mūsų Paslaugų teikimo sąlygose nėra nuostatų, draudžiančių skelbti AO3 fanų darbus, kurie visiškai arba iš dalies sukurti naudojant DI įrankius, jei jie kitais atžvilgiais laikytini fanų darbais.

Mūsų, kaip organizacijos, tikslas – kuo didesnė fanų darbų įtrauktis. Tai reiškia ne tik geriausius ar populiariausius fanų darbus, bet visus fanų darbus, kuriuos galime išsaugoti. Jei fanai kuria fanų darbus pasitelkdami DI, šiuo metu vadovaujamės nuostata, kad tai taip pat yra tam tikros rūšies darbas, kurį privalome saugoti.

Atitinkamomis aplinkybėmis DI sukurti darbai gali pažeisti mūsų politiką prieš šlamštą (pvz., jei kūrėjas per trumpą laiką paskelbia daug darbų). Jei abejojate dėl to, ar darbas nepažeidžia mūsų Paslaugų teikimo sąlygų, visada galite apie jį pranešti mūsų Politikos ir pažeidimų komandai paspaudę bet kurio puslapio apačioje esančią nuorodą, ir jie galės tai išsiaiškinti.

Šis pranešimas atspindi AO3 politiką jo parengimo metu, nes norime informuoti savo naudotojus apie dabartinę savo poziciją ir apie tai, ką galima padaryti (ir kas daroma), kad būtų sumažintas DI duomenų rinkinių rinkimas. Tačiau dėl šios politikos AO3 savanoriai taip pat diskutuoja tarpusavyje. Jei ateityje susitarsime dėl kitokių nuostatų, apie jas bus paskelbta viešai; be to, jei bus siūlomi kokie nors AO3 Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, jie, kaip ir visi mūsų Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai, bus paskelbti viešai.

Tikimės, kad šis pranešimas padės viską geriau suprasti – tai sudėtinga situacija, todėl dedame visas pastangas, kad ją išspręstume taip, kad nepažeistume AO3 principų, kuriais siekiama kuo didesnės fanų darbų įtraukties ir teisėto svetainės naudojimo. Vykstant diskusijoms ir keičiantis požiūriams, informaciją nuolat atnaujinsime.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.