Det vi tror på

Vårt oppdrag

OTW (Organisasjonen for transformative verk) er en ideell organisasjon, grunnlagt av fans, for å tjene fans interesser ved å tilby tilgang til og bevare historien til fanverk og fankultur i en rekke forskjellige former. Vi tror på at fanverk er transformative og at transformative verk er legitime.

OTW representerer en praksis med transformativt fanarbeid med historiske røtter i en hovedsakelig kvinnelig kultur. OTW vil bevare nedtegnelsen av denne historien mens vi arbeider mot våre mål, samt oppmuntre nye og ukonvensjonelle uttrykk for kulturell identitet innen fandom.

Vår visjon

Vi ser for oss en fremtid hvor alle typer fanverk anerkjennes som lovlige og transformative, og blir akseptert som legitim kreativ aktivitet. Vi er proaktive og innovative i beskyttelse av vårt arbeid fra kommersiell utnyttelse og juridisk gjennomgang. Vi bevarer vår fanmessige økonomi, verdier og kreativt uttrykk ved å beskytte og nære våre medfans, vår meningsutveksling, vår historie og vår identitet samtidig som vi tilbyr bredest mulig tilgang på fanaktiviteter for alle fans.

Våre verdier

 1. Vi verdsetter transformative fanverk og de innovative samfunnene de har oppstått fra, inkludert media, fiksjon om ekte personer, anime, tegneserier, musikk, og fanvideoer.
 2. Vi verdsetter vår identitet som et hovedsakelig kvinnelig samfunn med en rik historie av kreativitet og meningsutveksling.
 3. Vi verdsetter vår frivilligbaserte infrastruktur og fandonerte økonomi, som anerkjenner og feirer verdi i mangfold og varierte aktiviteter.
 4. Vi verdsetter å gjøre fanaktiviteter så tilgjengelig som mulig for alle som måtte ønske å delta.
 5. Vi verdsetter uendelig variasjon i utallige kombinasjoner. Vi verdsetter alle fans som er engasjert i transformative verk: fans av enhver rase, kjønn, kultur, seksuell orientering, eller evne. Vi verdsetter den ubegrensede krysningen og utvekslingen av fanideer og kulturer, samtidig som vi ønsker å unngå homogenisering og sentralisering av fandom.

Våre mål

Siden 2007 har OTW lagt grunnarbeidet for en levende og kreativ organisasjon ved å:

 • Etablere OTW som en IRS-anerkjent ideell organisasjon (IRS – skattemyndighetene i USA).
 • Danne en infrastruktur for OTW ved å etablere et styre og skape komiteer, oppfordre til medlemskap og donasjoner, danne samarbeid, og holde valg.
 • Oppfordre til samfunnsinteraksjon og innspill via OTWs nettside, og på plattformer online og offline hvor fans samler seg.
 • Designe, programmere og lansere Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), et nettarkiv for å lagre transformative fanverk.
 • Utforske måter å gjøre fanverk så tilgjengelige som mulig på.
 • Etablere et juridisk rådgivningsprosjekt og danne allianser for å forsvare fanarbeid mot juridisk gjennomgang.
 • Danne en fan-wiki for å bevare historien til transformative fanverk og fandommene de har oppstått fra.
 • Etablere et sakkyndig vurdert akademisk tidsskrift for å fremme stipend for fanverk og fanaktiviteter.
 • Utvikle en langtidsplan for organisasjonen.
 • Påta oss ytterligere prosjekter som er relevante for transformativ fandom, slik som bevaring av fanhistorie og fanverk, bygging og vedlikehold av infrastruktur disponert til bruk for fans, og sponsing av akademisk stipend knyttet til fandom.