Den tionde årliga rapporten för IFD

OTW (Organisationen för transformativa verk) lanserade en användarundersökningDenna undersökningsrapport täcker följande:

  1. Hur många svar fick varje fråga?
  2. Hur många deltagare gav vilka svar.

Nedan finns ett exempel från rapporten:

Har du använt bokmärken på AO3 för att rekommendera ett verk?

50 591 deltagare svarade på denna fråga.

stapeldiagram med siffror enligt nedan

  • Ja – 36 026 (71,37%)
  • Nej – 14 565 (28,63%)

Använd denna länk för att få åtkomst till resten av svaren från enkäten.


Announcement

Comments are closed.