Declaració de visió de l’OTW 2022-2025

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) es plau de compartir la nostra declaració de visió amb vosaltres. El document a continuació serà la infraestructura per a la nostra nova planificació estratègica. Durant els pròxims 12 mesos, més o menys, finalitzarem els objectius específics i els plans d’acció per fer realitat aquests elements. Mentre el nostre pla final necessitarà ser flexible i s’haurà d’adaptar als canvis del nostre voltant, aquesta declaració de visió és el fonament d’allà on volem arribar per millorar l’OTW i ajudar-la a continuar proporcionant serveis als fans.

Declaració de missió

L’OTW és una organització sense ànim de lucre fundada per fans per tal de servir els interessos de les i els fans, assegurant l’accés a i preservant la història de les obres dels i les fans i de la cultura fan en la seva infinitat de formes. Creiem que les obres de fans són transformatives i que les obres transformatives són legítimes.

L’OTW representa una pràctica d’obres transformatives de les i els fans històricament arrelada a una cultura fonamentalment femenina. L’OTW preservarà la crònica d’aquesta història mentre perseguim la nostra missió, encoratjant expressions d’identitat cultural noves i poc convencionals dins del fàndom.

Visió estratègica

Des d’ara fins d’aquí a tres anys, la nostra visió per l’OTW és una organització en creixement continu, estable, consistent i connectada; que és proactiva sobre el seu rol dins el fàndom i més enllà, i continua servint als fans.

L’OTW utilitzarà aquest pla estratègic per crear millores internes clau que ajudaran a fer costat a i mantenir els/les voluntaris/àries actuals, atraure de nous i noves, i encoratjar la transparència i la capacitat de l’OTW de servir adequadament als diversos grups de fans arreu del món.

Prioritats i reptes

Debats sobre la visió dins de l’OTW han establert sis prioritats principals i cinc reptes importants per centrar-se en els pròxims tres anys:

Prioritats:

 • Desenvolupament de l’AO3
 • Sostenibilitat interna
 • Desenvolupament de la governança
 • Personal remunerat
 • Comunicació externa
 • Diversificació de la Recaptació de fons

Reptes:

 • Aïllament de departaments
 • Retenció i Captació
 • Diversificació d’espais
 • Recusacions
 • Narrativa pública

Aquestes prioritats i reptes (exposats amb més detall a continuació) seran utilitzats per donar forma a la nostra planificació estratègica.

Prioritats

Debats sobre la visió dins de l’OTW han establert sis prioritats principals i cinc reptes importants per centrar-se en els pròxims tres anys:

Desenvolupament de l’AO3
Continuarem desenvolupant la infraestructura de l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi). Això inclourà explorar el desenvolupament d’eines per prevenir i combatre l’assetjament; ajudar als usuaris i les usuàries a crear una experiència autogestionada; fer la interfície accessible als usuaris i les usuàries de parla no-anglesa; i ampliar el nostre suport multimèdia. Aquestes funcionalitats noves s’ajusten al pla de treball de desenvolupament de l’AO3 i no aniran en detriment de prioritats actuals de codificació i manteniment en curs.

Sostenibilitat interna
L’OTW millorarà la sostenibilitat dels nostres comitès interns i se centrarà en la planificació de successió, la captació diversa, la delegació, la retenció, la documentació, la gestió de conflictes i la comunicació interna.

Desenvolupament de la governança
Continuarem revisant i tirant endavant les propostes per tornar a concebre els nostres models de lideratge, que es van desenvolupar durant la planificació estratègica del 2017- 2020.

Personal remunerat
Explorarem models per incorporar un nombre limitat de places de personal remunerat a la nostra estructura que no substituiran els rols del voluntariat, sinó que proporcionaran la infraestructura necessària perquè la nostra feina continuï sent sostenible dins d’una organització majoritàriament voluntària. La junta nomenarà un/a Responsable del Personal remunerat per gestionar els següents passos cap a la incorporació de personal remunerat.

Comunicació externa
Remodelarem la nostra comunicació externa per incrementar la notorietat de la nostra missió; enfortirem la consistència i l’abast dels nostres missatges públics; i millorarem les relacions públiques augmentant la transparència sobre l’OTW en conjunt, tant amb membres com amb no membres.

Diversificació de la Recaptació de fons
Treballarem per enfortir l’estabilitat financera de l’OTW a través de l’exploració d’àrees com mètodes de recaptació de fons no comercials/no publicitaris addicionals; i oportunitats d’inversió de baix risc. Continuarem treballant per garantir que les nostres pràctiques financeres s’ajustin a les millors pràctiques per a organitzacions sense ànim de lucre.

Reptes

La directiva i el personal voluntari han treballat durant el procés de visió per expressar amb claredat els reptes als quals s’enfronta l’OTW ara, o en els pròxims tres anys. Estem compromesos/es a enfrontar-nos a aquests reptes mentre treballem pel futur de la nostra organització i per compartir la nostra feina transparentment amb les parts interessades.

Aïllament de departaments
L’estructura de l’OTW tendeix a estar en sitges, amb les diferents parts de l’organització sense informar-se i involucrar-se de manera freqüent amb feina que no toca directament el seu àmbit.

Això afecta els projectes i les iniciatives de tota l’organització, la comunicació interna, la transparència, la retenció de voluntaris/àries i la sostenibilitat dels comitès. És difícil treballar plegats quan els mecanismes per fer-ho no existeixen. Quan no podem compartir recursos i suport entre les diverses parts de l’organització, cada comitè s’encarrega per si mateix de gestionar la transició de lideratge en cas d’emergència, l’increment de la càrrega de treball per un esdeveniment o crisi, etc.

 • A fi de fer un pas cap a la sostenibilitat, millorarem la nostra comunicació interna i la nostra consistència a tota l’organització.
 • Els models futurs d’estructures de governança i de personal tractaran el sitjam.

Retenció i Captació
Molts dels comitès de l’OTW tenen unes taxes de reemplaçament altes i encaixen en un cicle de captació, formació i pèrdua de nous i noves voluntaris/àries, la qual cosa significa que aviat han de començar a captar un altra vegada. Una preocupació relacionada és els cicles de captació que no produeixen suficients (o de vegades cap) voluntaris/àries nous/ves per cobrir les necessitats d’un comitè.

Això repercuteix a l’esgotament i a la distribució de la càrrega de treball pels voluntaris/àries veterans/anes i posseïdors/es de coneixement (“eixos”), a qui els nous voluntaris/àries rarament els alleugen la càrrega de treball. També repercuteix a la capacitat del comitè en general, ja que perden temps de feina amb la captació i la formació.

 • A fi de fer un pas cap a la sostenibilitat, millorarem la nostra producció de voluntaris/àries de qualitat que cobreixin les necessitats d’un comitè; la nostra retenció de nous voluntaris/àries; i la nostra habilitat per moure els nous voluntaris/àries a places de responsabilitat on prèviament treballaven els/les eixos.
 • Si es creen, les places de personal remunerat estaran dissenyades per alleujar la càrrega de treball als eixos.

Diversificació d’espais
L’OTW ha rebut crítiques vàlides sobre el seu fracàs per prioritzar la creació d’un espai que sigui acollidor per tots els grups, especialment fans Negres i fans de color. Arran d’aquesta inacció, les eines, els objectius i les estratègies per prioritzar la diversitat no són presents a totes les parts de l’OTW, cosa que ha fet que molts i moltes fans i voluntaris/àries no se sentin benvinguts i benvingudes a l’AO3 i a l’OTW.

Treballarem en la implementació de processos per augmentar la diversitat i la inclusió dins de l’OTW, permetent la incorporació de polítiques per establir un sistema en el qual els/les voluntaris/àries siguin benvinguts/des activament dins de l’OTW i ajudats/des plenament quan s’enfrontin a qualsevol mena de discriminació.

Desenvoluparem recursos addicionals per documentar i avaluar mancances a l’OTW, i mecanismes nous per descobrir preventivament problemes que puguem haver passat per alt. Aquests esforços seran guiats per, i implicarà a tots els nivells, voluntaris i voluntàries d’origen no americà i no occidental, així com tothom que sigui minoria ètnica als Estats Units i altres cultures de l’oest. D’entre els camins que considerarem i planejarem per tractar la diversitat i la inclusió s’inclouen:

 • Contractar una persona o organització per consultar en temes de biaix racial i desigualtat dins de l’OTW i els seus projectes. Les opcions per això s’investigaran per un/a Responsable de Recerca, nomenat/ada per la Junta Directiva.
 • Utilitzar els recursos actuals de l’OTW per tractar la diversitat mitjançant la creació de grups de recursos de voluntariat. La implementació de grups de recursos de voluntariat s’integraria dins del nostre flux de treball actual, mitjançant, per exemple, la creació de canals de xat per voluntaris/àries de grups diferents, que poden suggerir, donar consells i assessorar o proporcionar informació per les polítiques de l’OTW que poden afectar la seva experiència dins de l’OTW i els seus projectes.
 • Expandir les nostres fonts de captació per diversificar el conjunt de candidats/es considerats/des pels nostres rols, com posar anuncis per oportunitats de voluntariat a l’OTW a llocs web que no siguin de l’OTW.
 • Crear un entorn més acollidor continuant el desenvolupament de les funcionalitats per proporcionar més control sobre les seves experiències als usuaris/àries, com bloquejar, filtrar permanentment o altres funcionalitats de personalització. Aquestes funcionalitats preservaran la llibertat d’expressió dels usuaris/àries a l’AO3 mentre permeten autogestionar a cada individu/ídua com interaccionen amb el contingut i els usuaris/àries.

Recusacions
L’OTW ha observat i suportat moltes recusacions al panorama de les obres transformatives, tant en la forma de nova legislació que amenaça canviar aquest panorama com en atacs sota legislació ja existent. Anticipem que aquestes recusacions continuaran en el futur.

Encara que el nostre comitè Legal està a primera línia tractant-los, aquests reptes afecten a totes les parts de l’organització quan requereixen canvis als Termes i condicions de servei dels nostres projectes, revisions de les pràctiques internes com a organització sense ànim de lucre o altres canvis a gran escala.

 • Els nostres esforços de sostenibilitat garantiran la capacitat contínua del nostre sòlid comitè Legal.
 • Els nostres models futurs de governança i de personal garantiran que la nostra organització sigui àgil i flexible, capaç d’adaptar-se consistentment al ràpidament canviant panorama en el qual existim.

Narrativa pública
Encara que el nom de l’AO3 és fàcilment reconeixible en moltes comunitats del fàndom, l’OTW en si és menys coneguda i la nostra història, propòsit i estructura no són àmpliament coneguts. Sovint ens enfrontem a reptes de relacions públiques relacionats amb la desinformació dins de les nostres principals circumscripcions.

Treballarem per millorar les relacions públiques amb l’augment de la transparència amb els membres i no membres sobre què és l’OTW i què fa. Això afectarà positivament la nostra habilitat de compartir el nostre missatge i missió amb els/les constituents clau, i reduirà complicacions en la recaptació de fons causades per una manca de claredat pública sobre el rol de l’OTW. Entre els camins que considerarem i planificarem per expandir i optimitzar la nostra narrativa pública s’inclouen:

 • Augmentar l’exposició dels objectius i les missions de l’OTW als i les constituents (creadors/es d’obres de fan, lectors/es, donants, acadèmics/èmiques i el públic general) a través de formats nous. Per exemple, compartir la història, el propòsit, l’estructura i altre contingut relacionat de l’OTW en infografies.
 • Encoratjar als comitès a explorar la possibilitat de crear un vídeo de contingut de cara al públic per explicar la feina que fan i com s’encaixa en el conjunt de l’OTW. Això pot incloure tutorials, explicacions, actualitzacions curtes de notícies i contingut similar, que poden ser més accessibles per a alguns usuaris/àries que el nostre enfocament de comunicació tradicional centrat en el text.
 • Remodelar la nostra estratègia de comunicació per millorar la nostra transparència i augmentar la visibilitat de l’OTW i garantir que comuniquem la nostra missió i narrativa de manera efectiva.

L’OTW és l’organització sense ànim de lucre que desenvolupa i manté projectes com l’AO3, Fanlore, Projecte de Portes Obertes, TWC i l’Advocació Jurídica de l’OTW. Som una organització gestionada per fans, totalment finançada per donatius, i amb una plantilla de voluntaris/es. Per saber més sobre nosaltres visita el lloc web de l’OTW. Per aprendre més sobre el nostre equip de traductors/es voluntaris/es, que han traduït aquesta entrada, visita la pàgina de Traducció.

Announcement

Comments are closed.