Datganiad ar Ymosodiadau Ebyst Maleisus Yn Erbyn Gwirfoddolyddion yr OTW

Ers y 3ydd o Fai, mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) — y fudiad ddi-elw tu ôl yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), Fanllên, a phrosiectau eraill — wedi bod yn delio â ymasodion maleisus wedi’i anelu at y fudiad a’i gwirfoddolyddion. Oedd eisiau arnom i rhannu gyda chi rhannau o beth sydd wedi bod yn digwydd, ac hefyd bewth rydym yn ei gwneud i’w hymatal, a sut fydd o’n efallai effeithio ein amser ymateb i’ch gofynion ac ein llwyth waith yn gyffredinol. Yn uwch na hyn, hoffem ofyn am eich amynedd, oherwydd mae’r amserau rhain yn gymleth i bob un ohonyn ni yn yr OTW.

May ymosodydd anadnabyddus wedi bod yn anfon ebyst bygythiol i’n gwirfoddolyddion sydd yn cynnwys deunydd camdriniaeth o blant yn rhywiol (CSAM yn Saesneg) sydd wedi cael ei adroddi i sawl awdurdod gorfodi’r gyfraith.

Nid yw’r ymosodiau rhain wedi effeithio cyfrifau AO3 neu cyfrifau arall ar unrhyw prosiect OTW, nag ar ddata cyfranyddion i’r OTW. Yn bresennol, nid oes gennym ni rheswm i gredu bod ebyst neu unrhyw ddata preifat defnyddyddion o’r AO3 na brosiectau eraill yr OTW wedi cael eu amlygu na’i datgelu i unrhyw actor maleisus allanol.

Rydym barod wedi adroddi hyn i’r awdurdodau perthnasol, a rydym wedi rhoi cais am cyngor cyfreithiol ar sut allem mynd ymlaen. Yn bresennol, ein prif flaenoriaethau yw amddiffyn ein gwirfoddolyddion a diogelu’r ymchwiliad, sydd yn golygu rydym wedi cau lawr nifer o’n offer fewnol sydd yn angenrheidiol i ni gwneud ein gwaith yn effeithiol. Caiff hyn ei wneud i gwell amddiffyn ein gwirfoddolyddion o fygythiadau pellach.

Fel canlyniad o hyn, bydd newidiadau a chyhoeddiadau a oedd yn mynd i digwydd dros yr wythnosau nesaf yn fwy na thebyg yn mynd i gael eu hoedi. Gallwch disgwyl oediad mewn ymatebion ar gyfer pob pwyllgor yr OTW teams. Nodwch y canlynol:

  • Bydd cynllyniau’r pwyllgor Cecru Tagiau yr AO3 ar gyfer newidiadau ar gyfer y teyrnassoedd “Dream SMP” yn cael ei oedi. Ni fydd tagiau newydd yn cael ei cecru tan amser pellach.
  • Bydd ymatebion pwyllgorau Cefnogaeth, Open Doors (Drysau Agored), and Pholisi & Chamdriniaeth yr AO3 yn fwy na thebyg i gymryd yn hirach na arfer. Bydd yr un peth yn effeithio’r pwyllgor Ffanllên.
  • Bydd ymatebion i holiadau wedi’i anfon i bwyllgor Cyfreithiol OTW, yn cynnwys rhybydd tynnu DMCA efallai yn cael ei oedi.
  • Bydd yr prosesiad o anrhegion cyfrannu yr OTW efallai yn cael ei oedi.
  • Bydd recriwtio OTW yn cael ei rhwystro tan hysbysiad pellach.
  • Bydd amserlen postio cyfryngau cymdeithasol yr OTW yn cael ei lleihau ar gyfer y rhan fwyaf o allfeuoedd.

Nid oes newid wedi bod i’r canlynol:

  • Ni fydd amselrlen etholiad yr OTW yn newid.
  • Mae gwahoddiadau AO3 ar gyfer defnyddyddion newydd yn cael ei hanfon fel arfer.

Hoffem ofyn i chi fod yn amyneddgar tuag aom ar hyn o bryd. Rydym yn ceisio gwneud ein gorau i gadw ein prosiectau yn rhedeg mor llyfn a allent wrth hefyd cadw ein gwirfoddolyddion — hebddyn nhw ni fydd unrhyw un o’r prosiectau rhain yn bodoli — yn diogel. Diolch o galon am eich dealltwriaeth a chymorth

(Un nodyn pellach: rydym wedi analluogi sylwadau ar pob un o’n pyst newyddion am nawr oherwydd rhesymau diogelwch. Os mae angen arnoch i gysylltu â ni, defnyddiwch y ffurflen Cefnogaeth ac Adborth, ond cofiwch bydd o’n fwy na thebyg bod ymatebion yn cael ei oedi.)


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Announcement

Comments are closed.