Darganfod Cymuned mewn Arwahanrwydd

Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn fudiad ddi-elw, wedi’i staffio gan wirfoddolyddion o ar draws y byd. Mae popeth rydym yn codi yn mynd i gefnogi ein prosiectau, Dyma pam heddiw, fel rydym yn gwneud pob Ebrill, rydym yn lansio ein rali aelodaeth dwywaith y blwyddyn a gofyn ein defnyddyddion i gyfrannu i gefnogi ein gwaith.

Wrth gwrs, mae’r Ebrill hon yn wahanol mewn llawer o ffurf i’r rhai a wnaeth dod cyn. Mae’r amgylchedd byd-eang heb gynsail, a rydym yn deall ni fydd nifer o bobl sydd fel arfer yn cyfrannu i’r OTW yn y sefyllfa ble allent ar hyn o bryd. Hoffem eich cysuro oherwydd eich haelioni orffenol a gwaith dygn ein Pwyllgor Ariannol, rydym ni fama ar gyfer ein defnyddyddion am y tymor hir, er y cyfanswm o arian rydym yn codi yr amser hon. Bydd eich cyfraniadau presennol yn helpu ni cynnal ein gwaith yn bell o fewn i’r dyfodol, ac yn ein cefnogi i gynllynio a thyfu yn y blynyddoedd i dod.

Mae cyfraniadau yn cynrychioli byddsoddiad i’r OTW sydd yn fwy nag un ariannol. Mae unrhyw cyfraniad o fwy nag $10 (UD) yn eich alluogi i fod yn aelod OTW am y flwyddyn nesaf, neu i ailosod eich aelodaeth os rydych wedi bod yn aelod yn y gorffenol. Gall aelodau pleidleisio yn ein etholiadau, i ddewis pwy sy’n ymuno â’r Bwrdd Llywodraethydd, sy’n rheoli datblygaeth strategol yr OTW ac yn cyfeirio ein cynllunio dyfodol.

Fel pob amser, ond yn enwedig nawr, hoffem gadael i ch gwybod bod pob cyfraniad rydych yn gwneud i’n cymuned yn werthfawr ac yn bwysig. Pa un a fyddech yn creu ffanweithiau i’n hwylio a’n dyrchafu, yn cyweddu â chreüyddion trwy ganmol a sylwadau, cyfrannu at recordio hanes a ddiwylliant ffanyddol, yn ein oleuo â phapurau academaidd ar pynciau ffanyddol, gwirfoddoli eich amser i’n helpu, neu gyfrannu cymorth ariannol i gyd o’n prosiectau, rydym yn ddiolchgar rydych chi yn rhan o feth rydym yn ei wneud!

Rhowch ystyried i gyfrannu os gallwch, ac helpwch ni gwneud y gorau gallem i gefnogi’r gymuned heddiw, yfory ac am fyth. Efallai rydym wedi gwario y wythnosau a misoedd diwethaf o fewn arwahaniaeth, ond diolch i’ch cyweddiad nid ydym yn wir ar ein ben ein hyn.


Mae’r OTW yn fudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.