Dangoswch Eich Balchder OTW!

A ydych chi’n caru’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)? A ydych chi’n caru nwyddau? Mae gennym ni jyst y peth i chi!

Pan rydych yn gwneud cyfraniad i’r OTW, gallwch dewis i dderbyn anrheg diolch. Mae yna llawer i ddewis! Dangoswch eich cariad am eich hoff prosiectau OTW gyda logo ar ddolen allwedd – felly ai bod chi yn ffan o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), “Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol) yr OTW, Ffanllên, “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), neu “Open Doors” (Drysau Agored), mae yna rhywbeth i chi! Neu gallwch eu dathlu fel un gyda set sticeri OTW, sy’n cynnwys set llawn o logoau i addurno eich pethau.

Ac am y rhai ohonoch chi sydd yn ffan o ganmol, mae gennym ni anrheg diolch gwbl newydd: pêl straen mewn siap calon, gyda’r logo kudos arni!

Llun yn dangos defnyddiau posib ar gyfer y pêl straen,yn darllen: Y Pelen Straen AO3. Yma i chi trwy ddiweddau pryderus. Yn gwrando i'ch syniadau. Yn darparu canmol brwdfrydig.

Mae anrhegion diolch ar gael ar gyfer cyfraniadau o ddros $50 (UD). Wrth i’ch lefel cyfraniad cynyddu, rydych yn dod yn gymwys am dalebau gwerthfawrogiad arall. Gwelwch ein tudalen cyfrannu am fwy o wybodaeth.

Gallwch hefyd gwneud cyfraniad cylchol. Fel cyfranydd cylchol, gallwch dewis i gyfrannu swm penodol i’r OTW at gyfnodau penodol. Y ffordd hyn, gallwch cynilo am unrhyw anrheg diolch a hoffech! Cofrestrwch amdani trwy defnyddio ein tudalen gyfrannu cylchol, wedyn cysylltu â’r pwyllgor Datblygiad ac Aelodaeth a gadewch iddynt gwybod pa eitem hoffech gweithio tuag at. Unwaith bod eich cyfraniadau yn cyrraedd y cyfanswm sydd angen, bydd eich eitemau yn cael ei anfon i chi.

Gyda unrhyw cyfraniad o dros $10 (UD) neu mwy, rydych chi hefyd gallu dewis i ddod yn aelod o’r OTW. Mae hyn yn gwneud chi’n gymwys am pleidleisio yn ein etholiadau Bwrdd, sy’n rhoi chi llais bwysig yn rhediad yr fudiad. Gallwch darllen fwy am bleidleisio ac am ein etholiadau ar ein wefan Etholiadau. Mae aelodaeth yn ddilys am flwyddyn, felly os rydych yn ymuno heddiw byddwch chi gallu pleidleisio yn yr etholiad 2019.

A phaid anghofio am gynlluniau rhoi cyfatebol cyflogydd! Oherwydd bod yr OTW yn fudiad di-elw sydd wedi’i chofrestru yn yr Unol Dalaethau, bydd llawer o gwmnïau Americanaidd yn cydweddu cyfraniadau eu gweithydd. Mae hyn yn meddwl pan rydych yn gwneud un cyfraniad i’r OTW, byddem ni yn derbyn dau! I ddarganfod os mae eich cyflogydd yn cymryd rhan mewn cynllun rhoi cyfatebol, gofynwch eich cyflogydd neu’ch ymgynghorydd treth.

Ai bod chi’n cyfranydd tro cyntaf neu cyfranydd aml, mae eich cyfraniadau yn meddwl popeth i ni. Ni fyddem yn bodoli hebddyn nhw. Cyfrannwch heddiw!


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Announcement

Comments are closed.