Ďalšie zmeny v zodpovednostiach Podpory a Dohľadu

Ako pokračujeme v práci na lepšom balansovaní zodpovedností našich výborov pre Podporu a Dohľad, presúvame z Dohľadu do mandátu Podpory dve nasledovné záležitosti:

Prevzatie účtu

Toto je možnosť, ktorá umožňuje určenej osobe spravovať váš účet, ak zomriete, alebo sa stanete nespôsobilým. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti prevzatia účtu, prosím, prečítajte si naše FAQ – často kladené otázky o Zmluvných podmienkach na túto tému. Prosím, berte na vedomie, že ak už máte podanú žiadosť o prevzatie účtu, náš výbor pre Dohľad dorieši tie žiadosti, ktoré doteraz obdržal.

V budúcnosti však so žiadosťou o prevzatie účtu alebo zmenou či spustením už existujúceho takéhoto prevzatia, prosím, kontaktujte Podporu.

Práce-duplikáty

Občas, či už pre krátkodobú poruchu alebo inú chybu, je práca zverejnená niekoľkokrát. Dá sa to nahlásiť nášmu tímu Podpory, ktorý to vyšetrí a odstráni všetky duplikáty. Prosím, berte na vedomie, že práce, ktoré nie sú presné kópie (napríklad tie s úpravami alebo prepísané verzie iných prác), nebudú považované za duplikáty.

Ak si želáte nahlásiť práce, ktoré sú si navzájom presné duplikáty, prosím, zahrňte odkazy oboch alebo všetkých daných prác vo svojej správe nášmu tímu Podpory. Dúfame, že tieto zmeny budú nápomocné a naši členovia výboru pre Dohľad tak budú môcť venovať viac času a energie ďalším záležitostiam!


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.