Ďakujeme za vašu podporu!

Máme pre vás skvelé správy, dokázali sme to! Aprílová kampaň na získanie členov sa skončila a spoločne sa nám podarilo prekročiť cieľovú sumu 130 000 USD. V skutočnosti sa nám vďaka príspevkom 9 900 darcov z 86 krajín sveta podarilo vyzbierať celkovú sumu 243 000 USD. Toto bola naša zatiaľ najúspešnejšia Kampaň na získanie nových členov, a sme ohromení a vďační za vašu podporu, veľmi pekne ďakujeme!

Vyzbierané financie zohrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a všetkých jej projektov – Fanlore, Legal Advocacy (Právna obrana), Open Doors (Otvorené dvere), Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra), a Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív). Vďaka darom môžeme aj naďalej uchovávať fanúšikovskú tvorbu, kultúru a históriu. Vaša podpora je pre nás nesmierne dôležitá, a preto sme vďační za každého, kto prispel, šíril, či podporoval túto kampaň. Sme za vás nesmierne vďační!

Ak ste kampaň premeškali, ale aj napriek tomu by ste sa chceli zapojiť, príspevky prijímame po celý rok.


OTW je nezisková materská organizácia pozostávajúca z viacerých projektov, vrátane AO3, Fanlore, Otvorených dverí, TWC a Právnej obrany OTW. Sme fanúšikmi vedená, výlučne darcami sponzorovaná organizácia pozostávajúca z dobrovoľníkov. Viac o nás môžete zistiť na stránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme prekladateľov – dobrovoľníkov, ktorí preložili tento článok, pozrite si stránku Preklad.