Daire's Fanfic Refuge site banner

Daire’s Fanfic Refuge and HL Raven’s Nest kommer till AO3

Två arkiv för Highlander-fanfiction, Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest är Highlander-fanficarkiv som startades 1997 respektive 1998. Moderatorn för dem, Daire, har beslutat att flytta berättelserna i dessa arkiv till ett mer långsiktigt hem: AO3!

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Daire för att importera Daire’s Fanfic Refuge and HL Raven’s Nest till separata, sökbara samlingar på AO3. Så småningom kommer länkarna till den gamla webbplatsen att styras om till samlingarna på AO3, så att verken även fortsättningsvis kan hittas på sina gamla webbadresser.

Vi kommer att börja importera verk från Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest till AO3 efter maj 2017.

Vad innebär detta för skapare som haft verk på Daire’s Fanfic Refuge eller HL Raven’s Nest?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras på en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare. Öppna Dörrar kommer sedan att rikta om webbadresserna och därefter stänga ner webbplatsen permanent.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) för Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest, om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för de ursprungliga arkiven
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (oavsett om du redan har ett AO3-konto eller inte).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen ta del av Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar, kontakta kommittén Öppna Dörrar, eller lämna en kommentar till detta inlägg så svarar vi så snart vi kan.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivens historia på Fanlore: Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Daire’s Fanfic Refuge och HL Raven’s Nest!

– Öppna Dörrar-teamet och Daire

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.