Cysylltwch â Ni

  • Os mae gennych chi holiadau amdan gyfranniadau neu eich aelodaeth, bydd rhaid i chi siarad â Datblygiaeth ac Aelodaeth
  • Am holiadau eiriolaeth gyfreithiol, siaradwch âg Eiriolaeth Gyfreithiol
  • Dylai unrhyw Ymholiadau Cyfryngol mynd i Gyfarthrebu
  • Os mae na wall ar y wefan hon, siaradwch â’r Bwyllgor Wê.
  • I adroddi gamdriniaeth ar AO3, defnyddiwch y ffurflen hon
  • Am help gyda broblemau neu cwestiwnau sy’n ymwneud AO3, defnyddiwch y ffurf hwn os gwelwch yn dda: Adborth a Chefnogaeth

Ddim yn siŵr beth i ddewis? Cysylltwch â Chyfathrebu a bydden nhw’n gwneud yn siŵr bod eich neges yn cyrraedd y lle iawn.


Am restr lawn o bwyllgorau OTW a gwybodaeth arnyn nhw, gwelwch y dudalen Bwyllgorau a Grŵpiau Gwaith.Ydy ffurf hwn ddim yn gweithio? Gallwch chi hefyd cysylltu â ni fel anfon e-bost at [email protected].