Čomu veríme

Naša misia

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) je fanúšikmi založená nezisková organizácia slúžiaca pre záujmy fanúšikov, poskytujúc prístup k zachovaniu histórie fanúšikovskej tvorby a kultúry v ich nespočetných formách. Veríme, že všetky fanúšikovské práce sú tvorivé, a všetky tvorivé práce sú oprávnené.

OTW reprezentuje činnosť transformatívnej fanúšikovskej tvorby historicky zakorenenej v primárne ženskej kultúre. OTW zachová záznam tejto histórie, zatiaľ čo sa budeme usilovať o splnenie našej misie a podporovať nové, vedľajšie prejavy kultúrnej identity vo fandomoch.

Naša vízia

Predstavujeme si budúcnosť, v ktorej všetky fanúšikovské práce budú považované za legálne a transformatívne a budú akceptované ako oprávnené kreatívne aktivity. Sme proaktívni a inovatívni v ochraňovaní a bránení našej práce pred obchodným vykorisťovaním a právnymi problémami. Zachovávame si našu fanúšikovskú ekonómiu, hodnoty a kreatívne prejavy ochraňovaním a pestovaním našich drahých fanúšikov, našej práce, postrehov, histórie a identity, pokým poskytujeme najširší možný prístup k fanúšikovskej aktivite pre všetkých fanúšikov.

Naše hodnoty

 1. Ceníme si transformatívne fanúšikovské práce a inovatívne komunity, z ktorých sme sa pozdvihli, vrátane médií, poviedok s reálnymi postavami, anime, komiksov, hudby a videí.
 2. Ceníme si našu identitu ako predominantne ženskú kultúru s bohatou históriou kreativity a postrehov.
 3. Ceníme si našu infraštruktúru založenú na dobrovoľníkoch a fanúšikovskú ekonómiu založenú na daroch, ktorá rozpoznáva a oslavuje hodnotu v množstve a diverzite aktivít.
 4. Ceníme si robenie fanúšikovských aktivít čo najprístupnejšími, pre všetkých tých, ktorí si želajú sa zapojiť.
 5. Ceníme si nekonečnú rozmanitosť v nekonečných kombináciách. Ceníme si všetkých fanúšikov zapojených v tranformatívnej tvorbe: fanúšikov akejkoľvek rasy, pohlavia, kultúry, sexuálnej identity alebo zdatnosti. Ceníme si neobmedzené vymieňanie si fanúšikovských nápadov a kultúr, a zároveň hľadáme cesty, ako zjednotiť alebo centralizovať fandom.

Naše ciele

Od roku 2007 OTW už položilo zázemie pre živú a kreatívnu organizáciu v:

 • Založení OTW ako neziskovej organizácie rozpoznanej IRS.
 • Vytvorení infraštruktúry pre OTW vytvorením rady a zriadením výborov, poskytnutím členstva a príspevkov, tvorením aliancií a uskutočnením volieb.
 • Podnecovaní interakcie a vstupu komunity na OTW webovú stránku naprieč online a offline priestormi, kde sa pohybujú fanúšikovia. li>
 • Navrhnutí, programovaní a spustení Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu), webového archívu, ktorý hosťuje transformatívne práce.
 • Objavovaní spôsobov na sprístupnenie fanúšikovských prác.
 • Vybudovaní legálneho advokátskeho projektu, a vytvorení aliancií na obranu fanúšikovských prác pred právnymi problémami.
 • Vytvorení fanúšikovskej wiki na zachovanie prác a novo vzniknutých fandomov.
 • Vybudovaní referenčného akademického denníka na podporu štipendia pre fanúšikovské účely.
 • Vytvorení dlho-trvajúceho plánu pre organizáciu.
 • Prevzatí dodatkových projektov relevantných pre transformatívny fandom, ako napríklad zachovanie fanúšikovskej histórie a prác, stavanie a vytvorenie infraštruktúry pre potreby fanúšikov a sponzorovanie akademického štipendia pre fandomy.