Commissies

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is georganiseerd in commissies, welke bestaan uit vrijwilligers. Elke commissie heeft een specifieke focus, hoewel de meesten samenwerken in het ondersteunen van verschillende OTW projecten en meewerken aan het succes van de organisatie. Als je geïnteresseerd bent in jouw tijd te gebruiken om de OTW te ondersteunen, bezoek dan de vrijwilligers pagina (Engels) om te weten te komen of er een open positie is die overeenkomt met jouw vaardigheden en interesses. De OTW commissies zijn:

AO3 Documentatie
Voorzitters: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
De AO3 Documentatie werkgroep bestaat om complete, actuele, gebruikers-gerichte, en interne documentatie voor Archive Of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) te maken en te onderhouden.

Beleid & Misbruik
Voorzitter: Aenya, Mai Daye, Matty & Ranowa
Verantwoordelijk voor misbruik functies voor Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief), zoals klachten en overschrijdingen van Servicevoorwaarden.

Communicatie
Voorzitter: Jess Hindes & Kirsten Korona
Houdt zich bezig met persberichten, nieuwsbrieven, blogberichten, media contacten en andere taken gerelateerd aan het promoten van onze verschillende projecten. Houdt zich verder bezig met het bevorderen van de communicatie binnen OTW zelf en zorgt ervoor dat alle commissies geïnformeerd blijven.

Fanlore
Voorzitter: Rebecca Sentance
Houdt de Fanlore-wiki bij. Dit omvat het ondersteunen van de editors van de Fanlore-wiki en het inrichten van een flexibele infrastructuur om de inhoud van de wiki te definiëren en organiseren.

Financiën
Voorzitter: Yuechiang Luo
Financiën is verantwoordelijk voor de OTW boekhouding, het maken en opvolgen van betalingen, het opstellen en bijwerken van het budget in samenwerking met het Bestuur, het voorbereiden en publiceren van nauwkeurige en informatieve financiële overzichten, en het verzekeren dat de OTW aan alle eisen omtrent belastingaangiften voldoet.

Juridisch
Voorzitter: Betsy Rosenblatt
Is verantwoordelijk voor de href=”/?page_id=10097″>Legal Advocacy (Legale Bijstand) van de OTW, adviseert de Raad van Bestuur en verschillende commissies bij juridische zaken en onderhoudt contact met andere belangengroepen en externe juridische adviseurs. Bestaat voornamelijk uit juridische deskundigen.

Ontwikkeling en Lidmaatschap
Voorzitters: Amy Lowell & Nrandom
Houdt zich bezig met fondsenwerving en ledenwerving voor de organisatie. Houdt ook onze beveiligde leden- en donordatabase bij, en zorgt ervoor dat alle leden in de verkiezingen van de organisatie kunnen stemmen.

Open Deuren
Voorzitters: Alison Watson & Eskici
Open Doors (Open Deuren) biedt onderdak aan fanprojecten die gevaar lopen te verdwijnen.

Strategische Planning
Voorzitter: Arly Guevara & Kate Sanders
Bekijkt en bewerkt het strategische plan van de OTW iedere 1 – 3 jaar.

Support
Voorzitters: CJ Record & Nary
Verzorgt de communicatie tussen gebruikers en de verschillende teams die betrokken zijn bij AO3. Het Support team helpt gebruikers met technische problemen, en geeft feedback door.

Systemen
Voorzitter: Frost the Fox
Beheert de servers en infrastructuur van de organisatie en haar projecten.

Tagbeheer
Voorzitters: brhi, briar_pipe, Dre & Qem
Sorteert en organiseert tags op het AO3 volgens de Tagbeheer richtlijnen. Ze linken gerelateerde tags samen om beter te kunnen zoeken en filteren en zo toch de gebruikers toe te laten hun werken te taggen volgens hun persoonlijke voorkeur.

Toegankelijkheid, Ontwerp en Technologie (AD&T)
Voorzitters: mumble & sarken
Coördineert het ontwerpen en ontwikkelen van software voor de Organisatie voor Transformatieve Werken. Het belangrijkste project waar de commissie zich op dit moment mee bezig houdt is het ontwikkelen van een open-software pakket, OTW-Archive, om AO3 te bouwen en onderhouden.

TWC
Voorzitter: Karen Hellekson
Beheert Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen), een internationaal peer-reviewed halfjaarlijks academisch online tijdschrift in het vakgebied mediastudies. Dit omvat het beheer van TWC’s open source journal software (OJS), het beoordelen van inzendingen, en werken met de auteurs en de inhoud waar dat nodig is. We passeren ook documenten door OJS voor collegiale toetsing, revisie, redactie en vormgeving.

Verkiezingen
Voorzitters: briar_pipe, disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
De Verkiezingen Commissie leidt de jaarlijkse verkiezingen voor leden van de Raad van Bestuur van het OTW. Deze verkiezing vindt elk jaar plaats in augustus, waarbij de betalende leden van de OTW stemmen. Verkiezingen is verantwoordelijk voor alle facetten van het verkiezingsproces, van begin tot eind. Hieronder vallen de kandidaat voorbereidingen, de technische aspecten van de verkiezingen, er zeker van zijn dat het gehele proces verloopt volgens onze statuten en het regelen van de kandidatuur periode (dit is wanneer de kandidaten worden voorgesteld aan de leden en vragen worden gesteld).

Vertaling
Voorzitters: Heleen & Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Coördineert het werk van de vertalers en onderhoudt contacten met de andere commissies om er voor te zorgen dat hun projecten en documenten beschikbaar zijn in zoveel mogelijk talen.

Vrijwilligers en Werving
Voorzitters: Alison Watson & Cyn
Werft en begeleidt vrijwilligers voor alle commissies en projecten, installeert ze in de organisatie, en houdt hun diensten bij. De vrijwilligerscommissie houdt ook een grote database van informatie over de vrijwilligers bij, beheert de ledenwervingscampagnes, en verzorgt interne referentiewerken en documentatie voor OTW-projecten en commissies. Door het opbouwen van een robuuste kennisdatabank bevordert de commissie de interne transparantie en continuïteit binnen de organisatie.

Web
Voorzitter: Alex Tischer
Ontwerpt en onderhoudt de OTW websites. Onze voorkeur CMS is WordPress en we zijn altijd op zoek naar gekwalificeerde ontwikkelaars om ons te helpen.

Op dit moment zijn we verantwoordelijk voor:

Contacteer de Webcommissie als je je graag wilt kandidaat stellen als vrijwilliger, of om technische problemen met een van de hierboven opgenoemde websites te melden.