Cíl dosažen

Společně vyhrajeme  - Organizace pro transformativní tvorbu (OTW) - Květnová kampaň, 1. - 6. 5. 2015

Hurá! Zvládli jsme to! Naše Květnová kampaň 2015 je u konce a vy jste nás oslnili svou štedrostí.

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je o 2 531 členů silnější. Díky více jak 4 193 štědrým fanouškům jsme vybrali přes 96 684 USD.

Pokud jste neměli příležitost stát se členem OTW během této kampaně, můžete přispět a stát se členem kdykoli.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli tuto kampaň uskutečnit. Zvlášť bychom rádi zmínili práci výborů pro Komunikaci a vnější vztahy, Překlady a Přístupnost, design a technologie, bez kterých by nic z toho nebylo možné.

Ale ze všeho nejvíce děkujeme vám za vaši přetrvávající podporu a přízeň. Projekty OTW existují a daří se jim díky vám.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.