Chuyên đề về vận động pháp lý

Ban Pháp Luật của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) làm việc hàng ngày để nhằm bảo vệ quyền sáng tác cho các fandom. Họ ngăn chặn sự tháo dỡ tác phẩm và các vụ kiện cáo chống lại fan, đảm bảo các miễn trừ về bản quyền để bảo vệ quyền của fan, và tham gia vào các vụ kiện có thể có ảnh hưởng tới fandom. Để hỗ trợ công tác vận động pháp lý của chúng tôi, xin hãy quyên góp.

Ban Pháp Luật cũng giúp đỡ fan qua việc trả lời các câu hỏi về việc sử dụng hợp lý và quyền lợi của người sáng tác qua việc viết và đăng bài về các phát triển pháp lý mới. Họ tham gia vào các ban nhóm thảo luận về văn hóa phối lại nội dung, về câu hỏi thế nào là sử dụng hợp lý, và về những cách văn hóa fan giúp tất cả tác giả tìm được giọng nói của mình và tôi luyện nhiều kỹ năng.

Ban Pháp Luật OTW làm việc chủ yếu trong lãnh thổ Hoa Kỳ, tuy nhiên họ cũng đang mở rộng và bảo vệ nguyên tắc sử dụng hợp lý ở các nơi khác trên thế giới, bao gồm châu u, Nam Phi, và Úc. Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, ban Pháp Luật có thể đã giúp bạn nếu:

  • Bạn cosplay (Vụ Star Athletica v. Varsity Brands)
  • Bạn sáng tạo fan video (“Hướng dẫn” của Paramount/CBS Fan Film)
  • Bạn đã từng dùng từ “fandom” (Đơn yêu cầu hủy bỏ thương hiệu “FANDOM”)
  • Bạn viết truyện về người thật (Vụ Davis v. Electronic Arts)
  • Bạn từng sáng tạo nội dung phối lại (Đơn yêu cầu miễn trừ khỏi DMCA cho nội dung phối lại phi thương mại)

Ban Pháp lý đã đã làm nhiều loại hoạt động liên quan fan khác nhau: cosplay (vụ Star Athletica v. Varsity Brands), báo chí (vụ Davis v. Electronic Arts, Đơn yêu cầu hủy bỏ thương hiệu 'Fandom'), truyền thông (Khung khổ Pháp lý cho nhóm thảo luận về Tác phẩm phối lại, 'Nguyên tắc' phim của fan của Paramount/CBS)

Bạn có thể xem thêm thông tin về công việc của họ qua trang của ban Pháp Luật trên trang web của chúng tôi và hỗ trợ công tác vận động pháp lý của nhóm bằng cách quyên góp ngay hôm nay!

Bản tin này được dịch bởi các tình nguyện viên dịch thuật của OTW. Để biết thêm về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang của ban Dịch thuật trên transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.