Chính Sách Bảo Mật

Trang này là bản dịch của trang “Privacy Policy.” Trong trường hợp có điểm không chắc chắn hoặc không rõ ràng, bản tiếng Anh là bản có hiệu lực.

1. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) kiên quyết ủng hộ quyền chia rẽ tính danh fan và tính danh ngoài đời của các fan. Việc quyên góp cho OTW và sử dụng các dịch vụ như Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) hoặc wiki Fanlore là các việc hoàn toàn riêng biệt. Bạn có thể quyên góp mà không sử dụng một dịch vụ nào, hoặc dùng các dịch vụ mà không quyên góp, hoặc làm cả hai việc mà không liên kết hai danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên kết thông tin mà bạn đưa chúng tôi khi bạn quyên góp với thông tin chúng tôi nhận được khi một ai đó sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ phi người quyên góp muốn chúng tôi liên kết thông tin đó. Chúng tôi mong bạn sẽ quyên góp cho OTW; bạn có thể sử dụng một địa chỉ email khác với địa chỉ bạn dùng cho các hoạt động fan của bạn nếu bạn muốn. Những quyên góp cho OTW tuân theo luật của IRS, do đó chúng tôi có thể sẽ cần lưu lại và/hoặc công bố thông tin của người quyên góp cho IRS hoặc cho bang nơi tổ chức của chúng tôi được thành lập (Delaware) khi kê khai lợi nhuận hàng năm.

2. Chính Sách Bảo Mật này bao gồm cách OTW xử lý thông tin nhận dạng danh tính mà chúng tôi nhận được khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, và trong các liên lạc bình thường.

3. Nếu chính sách này thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi lên trang web của chúng tôi ở https://transformativeworks.org/privacy. Những thay đổi đó sẽ chỉ được dùng trên thông tin mà những người đã thăm, sử dụng hoặc truy cập trang web sau ngày mà chính sách có hiệu lực.

4. Nếu bạn nghĩ rằng trang web này không tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi, xin hãy liên hệ chúng tôi.

5. Những điều chúng tôi sẽ làm:

a. Cho những người quyên góp muốn trở thành hội viên, chúng tôi sẽ giữ lý lịch bao gồm tên, thông tin liên hệ, và ngày gia nhập hội viên của bạn. Với những người quyên góp không giấu tên, chúng tôi sẽ gửi thư công nhận quyên góp vào hòm thư email. Để có quyền bầu cử trong các đợt bầu cử, bạn cần cung cấp một địa chỉ email có hiệu lực.

b. Chúng tôi sẽ dùng địa chỉ email của bạn trong tổ chức. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng gửi email cho bạn từ OTW. Chúng tôi có quyền trả lời bất kỳ email nào bạn gửi cho OTW.

c. Chúng tôi có thể giữ (1) địa chỉ email của những người liên hệ với chúng tôi qua email; (2) thông tin về các trang mà một người dùng truy cập; (3) địa chỉ IP của mỗi người lên trang OTW; và (4) bất kỳ thông tin mà bạn gửi đến địa chỉ email của OTW (bất kỳ địa chỉ email nào kết thúc bằng transformativeworks.org).

d. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các cài đặt của người dùng, và thay đổi thông tin của trang web tùy vào loại trình duyệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi cũng lưu lại hoạt động trên trang web để cung cấp một dịch vụ tốt hơn khi người sử dụng quay lại trang web. Bạn cần kích hoạt cookies cho trang web của chúng tôi để nó có thể hoạt động với máy tính của bạn. OTW không có quyền truy cập cookie của các trang web khác.

e. Nếu bạn gửi bình luận trên blog của chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ dùng một bộ lọc spam của bên thứ ba để tự động xem nội dung của bình luận của bạn. Chính sách bảo mật của bên thứ ba sẽ có hiệu lực trong việc xem xét các bình luận của blog. Hiện tại, dịch vụ mà chúng tôi đang sử dụng là Akismet.

6. Những điều chúng tôi sẽ không làm:

a. OTW sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn hoặc thông tin chúng tôi thu thập được, trừ phi việc cung cấp đó tuân theo chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ không dùng thông tin cá nhân của bạn để quảng cáo sản phẩm của bên thứ ba đến bạn. Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn.

b. Chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ phi chúng tôi (1) phải làm vậy đề tuân theo luật pháp, (2) tin rằng điều này cần thiết để tuân theo lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý mà OTW phải tuân theo, hoặc (3) đang làm việc với các bộ phận thi hành pháp luật. Trong trường hợp thứ (3), chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các điều tra của bộ phận thi hành pháp luật của Hoa Kỳ khi bị bắt buộc bởi lý do pháp luật. Việc hợp tác với bộ phận thi hành pháp luật của các nước khác khi chúng tôi không bị bắt buộc sẽ tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi. Chúng tôi coi trọng sự tự do và công lý, và không coi trọng sự đàn áp và bạo lực. Trừ phi chúng tôi bị ngăn chặn bởi luật pháp, chúng tôi sẽ thông báo với bạn mỗi lần chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Trong một số trường hợp, thông tin như địa chỉ IP có thể không đủ quan trọng để chúng tôi thông báo với bạn.

(Phần này được dựa trên https://www.nearlyfreespeech.net/about/privacy.php)