Chào mừng ngày Quốc tế Tình nguyện viên 2021

Từ khi được thành lập vào năm 2009, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) đã được điều hành và phát triển bởi fans. Cho đến này, đây vẫn là sự thật: OTW là một tổ chức cho fan và bởi fan, và chính những fan đó là nguồn năng lượng cho OTW trên mọi cấp bậc. Trong tất cả các ban của chúng tôi, tình nguyện viên nắm giữ những vị trí quan trọng đảm bảo mọi dự án của chúng tôi hoạt động và phát triển tốt. OTW sẽ không tồn tại nếu không có họ, và chúng tôi hết sức biết ơn những đóng góp trọng yếu của họ.

Với sự mở rộng của OTW, lực lượng tình nguyện viên của chúng tôi cũng tăng lên. Năm nay, chúng tôi đã vượt mức 1.000 tình nguyện viên – một con số thật đáng kinh ngạc! Và chúng tôi còn không tính những tình nguyện viên cũ đã dành thời gian để hỗ trợ chúng tôi.

Nhân dịp ngày Quốc tế Tình nguyện viên này, chúng tôi muốn tôn vinh tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi, cũ và hiện tại. Những đóng góp của các bạn luôn được nhận biết và quý trọng! Cảm ơn các bạn vì tất cả mọi thứ!


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Event, Volunteering

Comments are closed.