Posts in Volunteering

Chào mừng ngày Quốc tế Tình nguyện viên 2021

Từ khi được thành lập vào năm 2009, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) đã được điều hành và phát triển bởi fans. Cho đến này, đây vẫn là sự thật: OTW là một tổ chức cho fan và bởi fan, và chính những fan đó là nguồn năng lượng cho OTW trên mọi cấp bậc. Trong tất cả các ban của chúng tôi, tình nguyện viên nắm giữ những vị trí quan trọng đảm bảo mọi dự án của chúng tôi hoạt động và phát triển tốt. OTW sẽ không tồn tại nếu không có họ, và chúng tôi hết… Read more

Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 2020

Hôm nay là Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời luôn duy trì OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tổ chức hiện có 894 tình nguyện viên thuộc về 18 ban – và rất nhiều tình nguyện viên giữ hơn một vị trí trong tổ chức! Hơn nữa, một số tình nguyện viên còn đã làm việc với OTW trong một khoảng thời gian dài! Có 6 tình nguyện viên đã đồng hành cùng tổ chức ngay từ những ngày đầu, và 37 tình nguyện… Read more