Posts in Volunteering

Meraikan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2021

Sejak penubuhan kami pada tahun 2009, OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) telah dibina dan dikendalikan oleh peminat. Sehingga hari ini, hal ini kekal benar: OTW adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh peminat untuk peminat, dan peminat yang sama tersebut menggerakkan OTW pada setiap peringkat. Dalam setiap jawatankuasa kami, para sukarelawan melakukan operasi penting dalam memastikan semua projek kami terus berfungsi dan bergerak ke hadapan. Tanpa mereka, OTW tidak akan wujud, dan kami amat berterima kasih atas kerja mereka yang amat penting.

Hari Sukarelawan Antarabangsa 2020

Hari ini merupakan Hari Sukarelawan Antarabangsa, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sukarelawan hebat yang membantu menjayakan OTW (Organisasi Karya-karya Transformatif) . OTW kini mempunyai 894 sukarelawan, di dalam 18 jawatankuasa — dan ramai sukarelawan mempunyai lebih dari satu peranan dalam organisasi! Tambahan pula, sebilangan sukarelawan kami telah bekerja di OTW sejak dahulu lagi! Terdapat 6 sukarelawan yang telah ada sejak dari awal, dan 37 sukarelawan yang telah ada selama sepuluh tahun atau lebih. Kami tidak dapat berterima kasih secukupnya untuk perkhidmatan anda.