Posts in Volunteering

आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस २०२१ साजरा करणे

२००९ मध्ये आमच्या स्थापने पासून, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) हे रसिकांनी घडविले व चालविले आहे. आज पर्यंत, हे खरे राहिले आहे: OTW संघटना हि रसिकांतर्फे रसिकांसाठी आहे, आणि तेच रसिक OTW ला प्रत्येक स्तरावर ताकदवान बनवितात. आमच्या प्रत्येक समितीमध्ये, स्वयंसेवक हे आमचे प्रकल्प नीट चालावेत व पुढे जावेत या साठी आवश्यक कार्य पार पाडतात. त्यांच्याशिवाय OTW अस्तित्वात नसली असती, आणि आम्ही त्यांच्या अत्यावश्यक कार्यासाठी अत्यंत कृतज्ञ आहोत.

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिन २०२०

आज अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिन आहे, आणि आम्हाला आमच्या सर्व अप्रतिम स्वयंसेवकांचे आभार मानायचे आहेत जे OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) चालु ठेवतात. OTW कडे सद्ध्या ८९४ स्वयंसेवक आहेत, जे १८ समित्यांमध्ये काम करतात – व त्यापैकी असे अनेक स्वयंसेवक आहेत जे संघटने म्ध्ये एकाहून अधिक भूमिका निभावतात! त्याउपर, काही स्वयंसेवकांनी OTW साठी बराच काळ काम केले आहे! ६ स्वयंसेवक अगदी सुरुवातीपासून सोबत आहेत, आणि ३७ स्वयंसेवक १० वर्ष किंवा जास्त साठी बरोबर आहेत. त्यांच्या या दीर्घ काळाच्या सेवेसाठी त्यांचे आभार मानावे तेवढे थोडे आहेत.