Pagdiriwang para sa isang milyong tagagamit

Isang Milyong Rehistradong Tagagamit Ay Naabot ng AO3!

Ikinatutuwang ibalita ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang isa pang tagumpay para sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan): isang milyong rehistradong tagagamit!

Pagdiriwang para sa isang milyong tagagamit

Ang AO3 ay itinatag sa pagnanais na magkaroon ng isang lugar na pinamamahalaan ng mga tagahanga kung saan maaring iimbak ang mga hangang-katha ng walang impluwensiyang pangkomersyal o limitasyon sa nilalaman. Inabot ng dalawa’t kalahating taon mula sa pansimulang ideyang iyon patungo sa Open Beta, ngunit noong ika-14 ng Nobyembre 2009, nag-umpisang magbukas ng mga account sa AO3 ang mga miyembro ng publiko. Nagsimulang lumago ang AO3, pati rin ang mga tagumpay na natamo. Nakamit natin ang di kapanipaniwalang tagumpay na isang milyong hangang-katha noong ika-15 ng Pebrero 2014, at itinatag ang unang taunang International Fanworks Day noong ika-15 ng Pebrero 2015 upang ipagdiwang ito.

Noong naabot ng AO3 ang tagumpay na dalawang milyong hangang-katha, ipinagdiwang namin ang dedikasyon ng lahat ng aming mga tagagamit, rehistrado man o hindi, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magboluntaryo at tumulong sa pagpapanatili sa mga proyekto ng OTW. Ngayong naabot na natin ang isang milyong rehistradong tagagamit, lalong nais naming magdiwang at magpasalamat sa kanila—sa mga manlilikhang nagbabahagi ng mga hangang-katha, sa mga tagapamagitang namamahala sa mga hamon at palitan ng handog, sa mga mambabasang nangangasiwa sa mga likom, at sa mga tagabigay ng mga komentaryong naghihikayat sa lahat na gawin ang kanilang pinakamahusay. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa inyong pagkamalikhain at pagtangkilik. Kung wala ang mga tagagamit, wala rin ang AO3, at pinahahalagahan namin ang lahat ng inyong sigasig at kasipagang ibinabahagi sa amin araw-araw.

Maraming mga kagalakang parating sa AO3, kaya ulit-uliting bumisita upang makita kung anong sunod na mangyayari. Maraming salamat ulit sa lahat ng inyong suporta, at inaasahan namin ang iyong patuloy na kasiyahan sa AO3!

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong tagasalin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, maanong tumungo sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.

Panauhing Paskil ni Versaphile

Paminsan minsan, ang OTW (Organisasyon ng Ibahing Katha), ay magkakaroon ng panauhing paskil sa Balitang OTW. Sila ay magbibigay ng panlabas na pananaw tungkol sa OTW o mga aspeto ng fandom kung saan ang aming mga proyekto ay maaaring may kinalaman. Ipinapahayag ng mga paskil ang personal na pananaw ng bawat maykatha at maaaring hindi naglalarawan ng pananaw o ng patakaran ng OTW. Malugod kaming tumatanggap ng mga suhestiyon mula sa mga tagahanga para sa mga susunod na panauhing paskil. Maaaring mag-iwan ng komento dito o makipag-ugnayan sa amin.

Si Versaphile ay “tiyak na isang datihan, bilang nasa online na fandom na ako mula 1995: sa mga nakalipas na taon ay nakasama ako sa mga fandom ng X-Files, Due South, Stargate SG-1, Lord of the Rings, Buffy the Vampire Slayer/Angel, Hornblower, Life on Mars, Doctor Who at BBC Merlin. Dati ay gumagawa ako ng maraming proyekto na imprastrakturang fannish, tulad ng mga archive at mga rec, pati na rin mga vid at manip, pero ngayon masaya na akong magsulat ng mga napakahahaba at angsty na epiko tungkol sa Merlin .” Ngayon, ikukuwento ni Versaphile ang karanasan niyang makipagtulungan sa Open Doors ng OTW, bilang may-ari ng mga archive na inililipat nila sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan).

Paano ka unang napasok sa fandom at sa mga hangang-katha?

Namana ko ang pagka-fannish sa Star Trek ng mga magulang ko, pero ang una kong tunay na fandom ay ang X-Files. Una akong nag-online noong 1994/1995, at nadiskubre ang Usenet at alt.tv.x-files at, lalo na, ang a.t.x.creative. Nahilig ako sa fanfic at hindi na ako lumingon pa mula noon. Read More