Posts in Five Things

Năm điều Phạm Anh muốn nói

Trung bình mỗi tháng một lần, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) sẽ có một bài phỏng vấn với một trong các tình nguyện viên về trải nghiệm của họ tại tổ chức. Bài đăng thể hiện quan điểm cá nhân của tình nguyện viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của OTW. Tình nguyện viên của chúng ta kỳ này là Phạm Anh, thành viên mới của Ban Điều Hành. Những việc bạn làm với tư cách tình nguyện viên có liên quan như thế nào đến công việc của OTW? Kể từ khi được… Read more

Năm điều Francesca Coppa đã bày tỏ

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) sẽ tròn 15 tuổi trong tháng này! Để góp phần kỷ niệm, chúng tôi xin ra mắt kỳ đặc biệt của loạt bài Năm Điều, với sự tham gia của Francesca Coppa, một trong những người sáng lập OTW. Bạn sẽ được đọc trong bài phỏng vấn này một số hồi ức của Francesca về những ngày đầu của OTW, cũng như những thử thách từ đó đến nay tổ chức phải đối mặt. Chúng tôi cũng tổ chức một thử thách sáng tác và một cuộc thi đố vui (bằng tiếng Anh). Nếu bạn… Read more