Posts in Five Things

Năm điều Francesca Coppa đã bày tỏ

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) sẽ tròn 15 tuổi trong tháng này! Để góp phần kỷ niệm, chúng tôi xin ra mắt kỳ đặc biệt của loạt bài Năm Điều, với sự tham gia của Francesca Coppa, một trong những người sáng lập OTW. Bạn sẽ được đọc trong bài phỏng vấn này một số hồi ức của Francesca về những ngày đầu của OTW, cũng như những thử thách từ đó đến nay tổ chức phải đối mặt. Chúng tôi cũng tổ chức một thử thách sáng tác và một cuộc thi đố vui (bằng tiếng Anh). Nếu bạn… Read more