Posts in Report

Одбор за Финансије OTW-a: Буџет за 2023. годину

Током прошле године, финансијски тим OTW-a (Организације за трансформативне радове) је наставио да ради на осигуравању да сви рачуни организације буду плаћени, порези пријављени и обављене све стандарне рачуноводствене процедуре. Припреме за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину су у току! Тим такође вредно ради да изађе у сусрет потребама OTW-а за 2023. годину и са поносом вам представља овогодишњи буџет (за детаљније информације, приступите табели са буџетом за 2023. годину):

Одбор за финансије OTW-a: Ажурирани буџет за 2022. годину

Током године, финансијски тим OTW-а (Организације за трансформативне радове) је наставио свој рад којим осигурава плаћање рачуна, подношење пријава пореза, и испуњење стандардних рачуноводствених процедура. Тим је такође прерадио структуру рачуноводства да боље приказује финансијску активност OTW-а. Припрема за ревизију финансијских извештаја из 2021. се наставља! У међувремену, тим је такође марљиво радио на ажурирању буџета за 2022. годину и срећни су да га представе овде (приступите табели буџета 2022. године за детаљније информације): Трошкови за 2022. годину Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива) До 31. јула, у 2022. години потрошено је 290 688,25 US$ од тоталних 376 186,44 US$. 66,8% OTW-ових… Read more

Одбор за Финансије OTW-a: Буџет за 2022. годину

Током прошле године, финансијски тим OTW-a (Организације за трансформативне радове) је наставио свој рад на осигуравању да сви рачуни организације буду плаћени, порези пријављени и обављене све стандарне финансијске процедуре. Тим је такође прерадио Контни план рачуновођства да боље приказује финансијску активност OTW-а. Припреме за финансијске извештаје и ревизију за 2021. годину су у току! Овај тим такође вредно ради да изађе у сусрет потребама OTW-а за 2022. годину и са поносом вам представља овогодишњи буџет (за детаљније информације, приступите табели са буџетом за 2022. годину):

Одбор за финансије OTW-a: Ажурирање буџета за 2021. годину

Током 2021. године, финансијски тим OTW-а (Организације за трансформативне радове) је наставио свој рад којим осигурава плаћање рачуна, подношење пријава пореза, и испуњење стандардних рачуноводствених процедура. Припрема за ревизију финансијских извештаја из 2020. се наставља! У међувремену, тим је такође марљиво радио на ажурирању буџета за 2021. годину и срећни су да га представе овде (приступите табели буџета 2021. године за детаљније информације):

Одбор за Финансије OTW-a: Буџет за 2021. годину

Током прошле године, финансијски тим OTW-a (Организације за трансформативне радове) је наставио свој рад на осигуравању да сви рачуни организације буду плаћени, порези пријављени и обављене све стандарне финансијске процедуре. Припреме за финансијске извештаје и ревизију за 2020. годину су у току! Овај тим такође вредно ради да изађе у сусрет потребама OTW-а за 2021. годину и са поносом вам представља овогодишњи буџет (за детаљније информације, приступите табели са буџетом за 2021. годину):