Posts in Report

Správa financií OTW: aktualizovaný rozpočet 2022

Počas celého roka, tím Správa financií OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) pokračoval vo svojej práci, ktorej cieľom bolo zabezpečiť, aby všetky účty organizácie boli zaplatené, daňové priznania podané a štandardné postupy v účtovníctve dodržané. Náš tím tiež prepracoval štruktúru účtovníctva, aby lepšie odrážal finančnú aktivitu OTW. Prípravy na kontrolu uzávierky za rok 2021 stále pokračujú! Tím usilovne pracuje na aktualizácii rozpočtu na rok 2022 a s radosťou vám ho tu predstaví (podrobnejšie informácie o rozpočte na rok 2022): Výdavky za rok 2022 Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) K 31. júlu 2022 sa minulo 290 688,25 USD z celkových 376 186,44 USD… Read more