Posts in Report

Správa financií OTW: aktualizovaný rozpočet 2022

Počas celého roka, tím Správa financií OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) pokračoval vo svojej práci, ktorej cieľom bolo zabezpečiť, aby všetky účty organizácie boli zaplatené, daňové priznania podané a štandardné postupy v účtovníctve dodržané. Náš tím tiež prepracoval štruktúru účtovníctva, aby lepšie odrážal finančnú aktivitu OTW. Prípravy na kontrolu uzávierky za rok 2021 stále pokračujú! Tím usilovne pracuje na aktualizácii rozpočtu na rok 2022 a s radosťou vám ho tu predstaví (podrobnejšie informácie o rozpočte na rok 2022): Výdavky za rok 2022 Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) K 31. júlu 2022 sa minulo 290 688,25 USD z celkových 376 186,44 USD… Read more

Volebné štatistiky OTW za rok 2020

Voľby za rok 2020 sú za nami a preto by sme s vami radi zdieľali štatistiky týkajúce sa volebnej účasti! Vo voľbách za rok 2020 sme mali celkovo 13 369 oprávnených voličov. Z tohto počtu svoj hlas odovzdalo 2 858 voličov, čo predstavuje 21,4% všetkých potenciálnych voličov. Zaznamenali sme tiež pokles počtu voličov oproti minulému roku, kedy bola volebná účasť celkom 22,5%. Zaznamenali sme však nárast v počte odovzdaných hlasov, z 2 234 na 2 858, čo predstavuje 28% nárast.