OTW økonomi: budsjettoppdatering 2021

I løpet av 2021 fortsatte OTW (Organisasjonen for transformative verk) sitt økonomiteam arbeidet med å sørge for at organisasjonens regninger blir betalt, at skattemeldingen blir sjekket og levert inn, og at retningslinjene for regnskap blir fulgt. Forberedelsene til revisjonen av regnskapet for 2020 fortsetter!

I mellomtiden har teamet også jobbet iherdig med budsjettoppdateringen for 2021, og har gleden av å kunne presentere den her (last ned budsjettet for 2021 som regneark for mer detaljert informasjon): Read More

OTW økonomi: budsjett for 2021

I løpet av det siste året har økonomiteamet ved OTW (Organisasjonen for transformative verk) fortsatt sitt arbeid med å sikre at organisasjonens regninger blir betalt, at selvangivelsen har blitt fylt ut og at standard prosedyrer for regnskapsføring har blitt overholdt. Forberedelser til årsregnskapet og revisjonen for 2020 pågår!

Teamet har også jobbet hardt for å møte OTWs behov i 2021, og er stolt over å kunne presentere årets budsjett (last ned budsjettet for 2021 som regneark for mer informasjon): Read More