Posts in Report

Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2024

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2023! Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2024, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2024 para sa karagdagang detalye): Mga Gastusin sa Taong 2024 Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)… Read more

Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2023

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2022! Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2023, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2023 para sa karagdagang detalye): Mga Gastusin sa Taong 2023 Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)… Read more

Pananalapi ng OTW: Pagbabago sa 2022 Badyet

Sa buong taon, ipinagpatuloy ng pangkat ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ang gawain nitong siguraduhing binabayaran ng organsisayon ang mga bayarin nito, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Gumawa din ng pagbabago ang pangkat sa istruktura ng pamantayan ng pagtutuos ng salapi upang mas maipakita ang aktibidad sa pananalapi ng OTW. Nagpapatuloy ang paghahanda para sa pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi para sa 2021! Masigasig na nagtatrabaho ang pangkat sa pagbabago sa badyet sa taong 2022 at malugod nila itong ipinakikita rito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2022 para sa karagdagang… Read more

Pananalapi ng OTW: Pagbabago sa Badyet sa Taong 2021

Ngayong 2021, ipinagpatuloy ng pangkat ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ang gawain nitong siguraduhing binabayaran ng organsisayon ang mga bayarin nito, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Nagpapatuloy ang paghahanda para sa pagsusuri ng mga pahayag sa pananalapi para sa 2020! Samantala, masigasig na nagtatrabaho ang pangkat sa pagbabago sa badyet sa taong 2021 at masaya nila itong ipinakita rito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2021 para sa karagdagang detalye):

Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2021

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2020! Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2021, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2021 para sa karagdagang detalye):