Posts in Report

OTW Финанси: Бюджет за 2024 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2023 г. тече в момента! Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2024 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите таблицата с бюджета за 2024 г. за повече информация): Разходи за 2024 г. Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) 36 323,75$ използвани досега от общо 317 388,37$ тази година, към 29 февруари 2024 г. 47,1%… Read more

OTW Финанси: Бюджет за 2023 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2022 г. тече в момента! Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2023 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2023 г. за повече информация): Разходи за 2023 г. Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) 99 854,48$ използвани от общо 295 285,76$ тази година, към 28 февруари 2023 г. 59,4%… Read more

OTW Финанси: Актуализиран бюджет за 2022 г.

Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) работи през цялата година, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Същевременно комитетът актуализира счетоводната система, за да отрази по-добре финансовата дейност на OTW. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2021 г. продължава! Освен това екипът работи неуморно върху актуализацията на бюджета за 2022 г. и с удоволствие ви го представя тук (електронна таблица с бюджета за 2022 г. за повече информация): Разходи за 2022 г. Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) 290 688,25$ използвани от общо 376 186,44$ тази година, към… Read more

OTW Финанси: Бюджет за 2022 г.

През последната година Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Същевременно комитетът актуализира сметкоплана, за да се отрази по-добре финансовата дейност на OTW. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2021 г. тече в момента! Освен това екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2022 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2022 г. за повече информация): Разходи за 2022 г. Archive of Our Own – AO3 (Нашият архив) 33 231,72$… Read more

OTW Финанси: Актуализиран бюджет за 2021 г.

През 2021 г. Комитетът по финанси на OTW (Организация за преобразуващи произведения) продължи да работи, за да гарантира, че всички сметки и данъци на организацията са платени и всички счетоводни стандарти са спазени. Подготовката за одита на финансовите отчети за 2020 г. продължава! Междувременно екипът усърдно работи по актуализацията на бюджета за 2021 г. и с удоволствие ви я представя (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2021 г. с по-подробна информация):