Posts in Open Doors

Bổ Sung Tác Phẩm vào Bộ Sưu Tập Open Doors

Một trong các nhiệm vụ chính của dự án Open Doors (Cửa Mở) thuộc OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là nhập các kho tàng tác phẩm fan có nguy cơ biến mất vào các bộ sưu tập của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Theo đó, Open Doors sẽ đồng thời tìm kiếm các tác phẩm đã đăng tải tại AO3 để tránh nhập trùng dữ liệu. Tiếp theo, theo quy trình cũ, tài khoản chuyên viên lưu trữ sẽ mời các tác phẩm tìm được vào bộ sưu tập của kho tàng,… Read more

Kho tàng Smoochies chuyển về AO3

Kho tàng fanfic và fanart đa fandom Smoochies, sẽ được nhập liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm lưu trữ tại Smoochies Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Smoochies là trang web dành riêng cho các tác phẩm fan thuộc thể loại bishounen, shounen-ai và yaoi, hoạt động từ cuối năm 1997 đến đầu năm 2003. Trong suốt thời gian hoạt… Read more

Kho Tàng Saint Seiya của Stayka sẽ chuyển đến AO3

Kho Tàng Saint Seiya của Stayka, một bộ sưu tập tác phẩm của fan lấy cảm hứng từ manga Saint Seiya (Hiệp Sĩ Hoàng Đạo), đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có/lưu trữ tác phẩm tại Kho Tàng Saint Seiya của Stayka Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Kho Tàng Saint Seiya của Stayka đã ngưng hoạt… Read more

The Weir/McKay Fanfiction Archive chuyển về AO3

Weir/McKay Fanfiction Archive (Kho tàng Fanfic Weir/McKay), kho tàng lưu trữ các fanfic về loạt phim Stargate Atlantis, đang được nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại Kho tàng Fanfic Weir/McKay Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh Kho tàng Fanfic Weir/McKay là kho fanfic về loạt phim Stargate Atlantis, do Purpleyin sáng lập và quản lý với sự hỗ trợ… Read more

The ARC chuyển về AO3

The ARC, kho tàng lưu trữ các fanfic về loạt phim Primeval, đang trong quá trình nhập dữ liệu vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này bao gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc nhập dữ liệu có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm lưu trữ tại The ARC Và bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh The ARC là kho fanfic về loạt phim Primeval, do Purpleyin sáng lập và quản lý với sự hỗ trợ của doylefan22, Jen, fififolle và… Read more