Posts in Open Doors

LeBeau Library sa presúva na AO3

LeBeau Library z Gambit Guild fóra, X-Men poviedkovský archív zameriavajúci sa na postavu Remy LeBeau alebo “Gambit”, bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu). V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Čo to znamená pre autorov, ktorí majú práce na LeBeau Library A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie LeBeau Library, ako súčasť The Gambit Guild, bola aktívna v rokoch 2007 až 2010. Aj keď je ešte stále online, archivárka Neko sa obávala, že príbehy sa stratia, ak už nebude schopná udržiavať webovú stránku. Účelom projektu Záchrana online archívov výboru Otvorených dverí je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác… Read more

Otvorené Dvere oznamujú nové partnerstvá a začiatok digitalizovania

Open Doors (Otvorené dvere) s potešením oznamujú dva nové pokroky: po prvé, rozšírenie projektu Fan Culture Preservation Project – FCPP (Projekt na záchranu fanúšikovskej kultúry) o ďalšie partnerské inštitúcie; a po druhé, začiatok nového projektu s názvom AO3 Fanzine Scan Hosting Project (FSHP), ktorý, so súhlasom tvorcov a vydavateľov, zabezpečí digitalizáciu vybraných fanzínov a ostatných fanúšikovských artefaktov. V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Informácie o novom FCPP partnerstve Otvorených dverí Čo robiť, ak chcete darovať fanúšikovské memorabílie alebo fanzíny Informácie o novom projekte AO3 Fanzine Scan Hosting Project Čo to znamená pre tvorcov a vydavateľov A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie o FCPP… Read more

All About Spike sa presúva na AO3

All About Spike, archív fanfikcií Buffy the Vampire Slayer bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu). V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Čo to znamená pre autorov, ktorí majú/mali práce na All About Spike A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie All About Spike je rozsiahly výberový archív fanfikcií a esejí postavy Spike z fandomov Buffy the Vampire Slayer a Angel. Založený bol v júli 2022 moderátorkou drinkthehalo, ktorá pracuje aj ako jeho archivárka. Archív sa zameriava na fanfikcie, čo skúmajú Spikeovu ambiguitu s náhľadom na jeho vykúpenie. Archív sa presúva na AO3, aby zachoval práce čitateľom, ktorí ich… Read more

Pony Fiction Archive sa presúva na AO3

Pony Fiction Archive, My Little Pony archív fanfikcií bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu). V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Čo to znamená pre autorov, ktorí majú/mali práce na Pony Fiction Archive A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie Pony Fiction Archive bol prvým archívom fanfikcií zaoberajúcim sa My Little Pony: Friendship Is Magic , a obsahuje práce z raného obdobia fandomu, ktoré sa už na inom mieste nedajú nájsť. Už pôvodným cieľom PFA bolo tieto práce zachovať pre budúcich čitateľov, ale pre neustále sa vyvíjajúce internetové štandardy PFA raz zanikne. Importovaním PFA na AO3 zabezpečíme, že tento… Read more

WWFSML sa presúva na AO3

WWFSML, slash archív fanfikcí profesionálneho wrestlingu, bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu). V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Čo to znamená pre autorov, ktorí majú/mali práce na WWFSML A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie WWFSML bol emailový zoznam, ktorý sa zrušil v roku 2020 spolu so zrušením Yahoo Groups. Moderátorka Missy oslovila Open Doors (Otvorené dvere), aby zachovala fanfikcie, ktoré boli tejto skupine zasielané. Účelom projektu Záchrana online archívov výboru Otvorených dverí je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác na AO3. Otvorené dvere spolupracujú s moderátormi na importe v prípade, že im chýbajú financie, čas alebo… Read more