Posts in Open Doors

Legge til verk i Åpne Dører-samlinger

En av hovedoppgavene til prosjektet Open Doors (Åpne Dører) hos OTW (Organisasjonen for transformative verk) er å importere fanverkakriver som står i fare for å forsvinne til Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Som en del av oppgaven, søker Åpne Dører etter verk som allerede er publisert på AO3 for å hindre duplikater. Frem til nå har arkivistkontoen invitert oppdagede verk til arkivets samling, og bokmerket det hvis invitasjonen ikke ble akseptert. På grunn av nylige endringer til invitasjonsprosessen til samlinger, har arkivistene nå muligheten til å automatisk legge til oppdagede verk til arkivets samling på AO3. Dette vil bare gjelde verk… Read more

Åpne Dører feirer ferdigstillelsen av 11 importerte arkiv i 2018!

Open Doors (Åpne Dører) er glad for å kunngjøre ferdigstillelsen av 11 importerte arkiv i 2018, totalt nesten 12 000 verk, som bringer det totale antallet bevarte verk gjennom hele Åpne Dørers levetid til nesten 100 000! Vi håper at du finner både gamle og nye favoritter i samlingene listet opp nedenfor.