Posts in Open Doors

Pagdagdag ng Katha sa mga Koleksyon ng Open Doors

Isa sa mga pangunahing gawain ng proyektong Open Doors, na siyang bahagi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha), ay mag-angkat ng mga nanganganib na artsibo ng mga hangang-katha patungo sa mga koleksyon ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Bilang bahagi ng gawaing iyon, sinusuyod ng Open Doors ang mga kathang nakapaskil na sa AO3 upang maiwasang madoble ang inangkat na katha. Hanggang ngayon, inaanyayahan ng account ng nag-angkat ang nahanap na katha upang maidagdag sa koleksyon ng artsibo at lalagyan na lamang ng palatandaan kung hindi tinanggap ang paanyaya. Kasunod ng mga pagbabago sa proseso ng pag-iimbita sa mga katha… Read more