Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för april 2018, utgåva 123

I. Lyckad värvningskampanj!

I april bidrog 4 799 givare från 80 länder till OTWs (Organisationen för Transformativa Verk) värvningskampanj. Slutsumman på 130 084,00 US$ översteg målet med över 30 000 US$. Stort beröm till Utveckling & Medlemskap som ledde kampanjen, och tack till Kommunikation, Översättning och alla andra inom OTW som arbetade hårt för att allting skulle gå smidigt. Stort tack till alla som gav en gåva, synliggjorde kampanjen eller på något annat sätt hjälpte till! Ert stöd gör det möjligt för OTW att utföra sitt uppdrag att förvara och främja verk av fans och fankultur.

Om ni vill veta mer om hur gåvorna kommer att användas, så släppte Ekonomi OTWs budget för 2018 tidigare i april. De hade också en öppen chatt den 21 april, där allmänheten kunde ställa frågor. Tack till alla som deltog och gjorde det till en succe!

II. Hos AO3

Juridiska tog hem en stor vinst för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) i april. World Intellectual Property Office dömde till fördel förOTWs petition mot en phishing-webbplats som imiterar Archive of Our Own. WIPO upphävde överträdarens domännamnsregistrering och överförde den till OTW och snart kommer sidan att dirigera om till archiveofourown.org.

Detta fungerar som en viktig påminnelse för alla användare: Innan du loggar in på AO3, kontrollera att du är på rätt webbplats genom att kolla att URL:en är archiveofourown.org. Om du misstänker att ditt användarkonto har komprometterats, så bör du omedelbart byta ditt lösenord.

Tillgänglighet, Design och Teknologi gjorde ett viktigt utlåtande denna månad angående AO3. Uppgraderingar kommer till Elasticsearch, AO3 sökmotor. Dessa uppgraderingar tar Elasticsearch från version 0,90 till version 6,2. Tillgänglighet, Design och Teknologi håller för närvarande på att testa den nya sökmotorn och de planerar att flytta över användare i grupper när allting är redo. För uppdateringar i realtid om AO3, följ @AO3_Status på Twitter.

Öppna Dörrar slutförde importen av Unknowable Room, ett arkiv för fanfiction och fanart om Harry Potter. De skulle vilja tacka de volontärer som arbetar med specialprojekt för deras hårda arbete denna månad, liksom Taggorganisering för hjälpen med att kartlägga flera taggar och System för att de konfigurerar omdirigeringar till importerade verk från flera arkiv.

Policy & Missbruk och Support fick in färre ärenden i april än i mars. Missbruk fick in 700 ärenden, nedåt från 900 föregående månad. Support hade ca 1 300 ärenden, nedåt från 1 600 i mars.

III. Aprilskurar ger fandomblommor!

Fanlores årliga månadslånga evenemang “Aprilskurar” var också en framgång. Det växte inte blommor, men fanhistoria, då fans utökade och redigerade Fanlore för att förtjäna speciella märken. Du kan hitta mer om detta evangemang och Fanlore på huvudsidan, dess Dreamwidth-grupp, eller dess Tumblr-konto..

IV. Juridisk rådgivning

I april samarbetade Juridiska och Kommunikation för att utfärda ett nyhetsbrev som svarade på fans frågor och oro angående en ny amerikansk lagstiftning känd som FOSTA/SESTA. I korthet gäller lagen som den ser ut just nu inte fiktion och gäller dessutom endast kommersiella företeelser. Därför borde den inte ha någon inverkan på AO3.

Andra nyheter inom juridiska är att kommittéordföranden Betsy Rosenblatt och medarbetaren Heidi Tandy, tillsammans med fanvideoskaparen (och medarbetaren i OTWs juridiska kommitté) Tisha Turk och andra allierade, vittnade till U.S. Copyright Office till stöd för deras petition för att effektivisera och utvidga undantagen från DMCAs bestämmelser om förbud mot kringgående av kopieringsskydd. Denna framställning är en del av Juridiskas strid för fans rättigheter att få tillgång till och använda DVD-skivor, Blu-Rays och online-innehåll som de redan äger för ändamål som faller under tillåten användning. Tack till alla fans vars information och historier bidrog till deras vittnesmål!

I april gjorde Juridiska färdigt och lämnade in en kommentar till den kanadensiska radio- och televisionsmyndigheten, där de var emot ett förslag som skulle göra det möjligt för kanadensiska telekomleverantörer att blockera tillgången till webbplatser utan domstolsbeslut.

V. Det handlar om folket

Räknat den 26 april så har OTW 662 volontärer. \o/ De senaste personalförflyttningarna hittar ni nedan:

Ny kommittépersonal:
Megan Diane (Policy & Missbruk), Bella Irvine (Policy & Missbruk), waywardtrekkie (Policy & Missbruk), Nile (Policy & Missbruk), Astrid Clemons (Policy & Missbruk), ytterligare 1 medarbetare inom Policy & Missbruk.

Utveckling & Medlemskap: Amy2 och 1 volontärer till
Nya översättarvolontärer: buse_sivri och 1 volontär till

Nya volontärer, Tidskrift: 1 volontär

Avgående kommittépersonal:Boheme (Policy & Missbruk), cyrilcee (AO3 Dokumentation)
Avgående kodarvolontärer inom Tillgänglighet, Design och Teknologi: 1 volontär
Avgående Fanlore-volontärer: 1 volontär
Avgående volontärer, Taggorganisering: Charlottec1, Cyn, och 4 volontärer till
Avgående Översättarvolontärer: 2 volontärer.

För mer information om kommittéernas inriktningar, läs kommittélistan på vår webbplats.


OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats..

Banner av caitie föreställande en tidning med namn och loggor för OTW och dess projekt på sidorna.

Nyhetsbrev för mars 2018, Utgåva 122

I. Ny utgåva av TWC

Kommittén för TWC publicerade den tjugosjätte utgåvan av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), Social TV Fandom and the Media Industries (Sociala TV-fandom och medieindustrier) den 15 mars. Utgåvan är redigerad av Myles McNutt (Old Dominion University) och studerar sociala medias många utmaningar och hur TV produceras och konsumeras, genom en ledarsida, 9 artiklar, 4 bokrecensioner och en intervju med Flourish Klink från Chaotic Good Studios.

Nästa utgåva av TWC, “Tumblr och Fandom”, kommer ut i juni 2018.

Om du är intresserad av att bidra till TWC kan du läsa deras vädjan om fler artiklar på deras meddelandesida.

II. Veckan för tillåten användning och återgivningsrätt

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) deltog i den femte årliga globala Fair Use/Fair Dealing Week (Veckan för tillåten användning och återgivningsrätt) från den 28 februari till den 2 mars. OTW var en av 153 organisationer (och många individer!) som firade, främjade och förklarade hur tillåten användning och återgivningsrätt skapar undantag inom internationell upphovsrätt. Som en del av dessa aktiviteter gjorde OTWs Juridiska kommitté, med hjälp av Kommunikations-kommittén, ett inlägg om Varför verk av fans (oftast) omfattas av tillåten användning.

Kommunikation gjorde också ett besläktat gästinlägg av de EU-baserade Ioana Pelehatăi och Alex Lungu, vars webserie”Copy Me” undersöker myter om upphovsrätt och kopiering.

Som avslutning på OTWs deltagande i Veckan för tillåten användning och återgivningsrätt 2018 deltog ordföranden för Juridiska kommittén i en paneldiskussion: Undersökning av tillåten användning inom fankultur” på University of Michigan Law School (juridiska fakulteten vid Michigans universitet)

III. Hos AO3

Bakom kulisserna på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) fortsätter det att vara otroligt mycket att göra med en rad pågående förbättringar av vår infrastruktur. Kommittén för Tillgänglighet, Design och Teknologi har jobbat hårt med kommande förändringar och System har skött servrarna flitigt för att säkerställa att allt kan fungera smidigt.

I mars meddelade Öppna Dörrar den kommande importen av VinXperience, ett multifandomarkiv om Vin Diesel.

Taggorganisering organiserade 548 000 taggar i februari. Policy & Missbruk tog emot över 900 ärenden under mars månad, vilket är något fler än februaris över 800 ärenden. Support tog emot nästan 1 600 ärenden under mars månad, inklusive nästan 450 stycken under en dag på grund av trassel med systemuppdateringar. Tack till våra användare för att ni är tålmodiga och förstående under tiden som vi arbetar med våra förbättringar av infrastrukturen! Följ @AO3_Status på Twitter för uppdateringar i realtid om AO3.

IV. Övrigt om OTW

Nytt kring Ekonomi är att OTW har slutfört revisionen av sina årsredovisningar för 2015 och 2016 denna månad. Våra oberoende tredje partens revisorer har uppfattningen att OTWs årsredovisningar är korrekta, tillförlitliga och följer amerikanska allmänt accepterade redovisningsprinciper. OTWs granskade årsredovisningar för 2015-2016 går att hitta på sidan för rapporter och styrdokument på vår webbsida.

Juridiska fortsatte också sitt rådgivnings- och försvarsarbete i mars. Tillsammans med allierade gjorde de flera juridiska ansökningar i pågående frågor, inklusive svarskommentarer till USAs upphovsrättsbyrå angående DMCAs bestämmelser om undantag för förbudet mot kringgående av kopieringsskydd. De gjorde också ett amicus-utlåtande som sökte förnyad behandling av ett ärende (TVEyes mot Fox) , baserat på att tillåten användning bör omfatta tillhandahållandet av nyhetsklipp för ändamål som kritik och kommentarer. Alla OTWs juridiska ansökningar kan hittas på sidan för Juridisk Rådgivning på vår webbsida.

V. Det handlar om folket

Från och med den 28 mars så har OTW 662 volontärer. \o/ De senaste personalförflyttningarna hittar ni nedan:

Ny kommittépersonal: Kate Flanagan (Fanlore), shadowkeeper (Fanlore), Jessica Doble (Fanlore) och ytterligare 1 Fanlorepersonal
Nya översättarvolontärer: 1 volontär

Avgående kommittépersonal: Carli Anderson (Valberedning), stellal (Taggorganisering), Kiri Van Santen (kommunikation), och 1 Missbrukspersonal
Avgående volontärer, Taggorganisering: Tsukiko
Avgående översättarvolontärer: IshaTagore, Kenyan-Girl och och en person till

För mer information om kommittéernas inriktningar, läs kommittélistan på vår webbplats.

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev oktober 2017, nr 118

I. FRAMGÅNGSRIK VÄRVNINGSKAMPANJ!

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nyligen hållit sin medlemsvärvningskampanj för oktober 2017, som genomfördes av kommittén Utveckling & Medlemskap med hjälp av Kommunikation, Översättning, Webb med flera. Under denna kampanj har vi överträffat vårt mål på 115 000 US$ och samlat in över 137 000 US$ i form av mer än 5 500 enskilda gåvor från mer än 70 länder. För att ge lite fler detaljer: 2 733 gåvor kom från förstagångsgivare, 1 243 nya medlemmar är berättigade att rösta i nästa års styrelseval för OTW, och vi kommer att skicka ut 110 tackgåvor nästa månad!

Tack alla ni som bidragit med gåvor och spridit informationen vidare. Ert stöd betyder så mycket för oss. Och om du missade kampanjen, oroa dig inte, vi tar emot gåvor när som helst och tackgåvor finns alltid tillgängliga. Läs mer