Posts in Newsletter

Newsletter číslo 160, august 2021

I. NOVINKY Z FANLORE Fanlore počas augusta usilovne pracujú na prípravách ďalšej výzvy pod názvom Septembrové výhonky, ktoré sa odohrajú od 13. do 26. septembra, rovnako ako aj na verejnom spustení Discord servera! Tiež pokračujú v testovaní MediaWiki upgrade-u a pripravujú viacero update-ov pre svoju Stránku želaní.

Newsletter číslo 158, júl 2021

I. VOLEBNÉ NOVINKY Voľby mali rušný júl, zverejnili tri sety Q&As a hostili štyri čety na Discorde s kandidátmi v nadchádzajúcich voľbách OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) do Predstavenstva. Ak ste sa týchto četov nemohli zúčastniť, ich prepisy nájdete na stránke Volieb spolu s Q&As a Profilmi a Programami. Volebné inštrukcie boli poslané všetkým spôsobilým uchádzačom vďaka práci výboru pre Voľby, Komunikáciu, Rozvoj a členstvo. Preložené verzie týchto volebných inštrukcií sú dostupné aj na stránke Volieb. Ak ste nedostali mail s volebnými pokynmi, alebo ak vás zaujíma niečo iné, môžete nakontaktovať výbor pre voľby cez ich stránku. Voľby sa budú konať 13. až 16. augusta… Read more

Newsletter číslo 156, apríl 2021

I. OZNÁMENIA OTVORENÝCH DVERÍ Open Doors (Otvorené dvere) publikovali dva príspevky o nadchádzajúcich importoch dvoch archívov zo série Pána prsteňov, West of the Moon a Lord of the Rings Fanfiction. Ďakujeme výborom pre Komunikáciu a Preklad za pomoc pri publikovaní týchto príspevkov! Týmto sa radia pod jedenásty a dvanásty archív, ktorých import bol oznámený v roku 2021, a ďalšie sa k nim čoskoro pridajú. Tím asistentov pre importy Otvorených dverí sa tiež usilovne snažil zostaviť tabuľky zachytávajúce autorov, práce a tagy z troch archívov: Land of Dreams, Weaver of Dreams a BuffyGiles Fanfiction Archive. Tieto tabuľky nám umožňujú udržiavať si prehľad o želaniach autoroch týkajúcich… Read more

Newsletter číslo 151, Október 2020

I. PREDOŠLÉ A NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI Októbrová kampaň na získanie členov OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), “Rastieme spolu”, zožala úspech! Táto kampaň bola jedinečná v tom, že nebola zameraná na peňažný zisk, ale namiesto toho sa snažila posmeliť darcov, aby sa stali členmi OTW alebo si obnovili svoje členstvo. To im potom umožní voliť v budúcich augustových voľbách do Predstavenstva OTW. Vďaka tejto kampani sa zaregistrovalo 2660 nových členov zo 69 krajín a vyzbieralo sa 89 688,51 USD pre OTW. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a informovali o kampani! Kampaň bola koordinovaná výborom pre Rozvoj a členstvo a inzerovaná v novinkách za pomoci výboru pre Komunikáciu, zatiaľ… Read more

Newsletter číslo 149, August 2020

I. SEPTEMBROVÉ VÝHONKY Projekt Fanlore sa poctivo pripravoval na svoju najnovšiu udalosť, Septembrové výhonky, ktorá sa sústredí na rozširovanie a vytváranie “stub” stránok (krátke stránky s množstvom miesta pre pridanie nového obsahu). Pre viac informácií o tejto výzve navštívte pomocníka Fanlore k tejto udalosti, ktorá práve prebieha!