Ngày Tình nguyện viên Quốc tế 2020

Hôm nay là Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời luôn duy trì OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tổ chức hiện có 894 tình nguyện viên thuộc về 18 ban – và rất nhiều tình nguyện viên giữ hơn một vị trí trong tổ chức! Hơn nữa, một số tình nguyện viên còn đã làm việc với OTW trong một khoảng thời gian dài! Có 6 tình nguyện viên đã đồng hành cùng tổ chức ngay từ những ngày đầu, và 37 tình nguyện viên đã ở đây 10 năm, thậm chí còn lâu hơn thế. Chúng tôi không thể nào bày tỏ hết sự cảm kích đối với những năm cống hiến của mọi người. Read More

Banner: Feedback Fest speech bubble with multilanguage feedback phrases

Ngày hội Phản hồi 2020

Chào mừng đến với Ngày hội Phản hồi 2020 thuộc Ngày Quốc tế Các Tác phẩm của Fan!

Nếu bạn đang tới thăm chúng tôi ở đây tại OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) thì chắc hẳn rằng bạn, cũng như chúng tôi, đều yêu mến các tác phẩm của fan. Đây là cơ hội để bạn có thể tán thưởng những tác phẩm yêu thích của mình. Đây là những gì bạn có thể làm: Read More