Posts in Event

Októbrová kampaň na získanie členov 2023: Noví členovia, vitajte!

Naša októbrová kampaň na získanie nových členov sa skončila a my môžeme hrdo oznámiť, že sa k nám v posledných dňoch pridalo 6 113 členov! A dokopy nám prišlo 192 743,11 USD príspevkov zo 74 krajín. Aj napriek tomu, že sa nateraz naša kampaň na získanie členov skončila, členom sa stále môžete stať počas celého roka. A ak sa pridáte pred 30. júnom 2024 do 23:59 UTC, budete spôsobilí voliť v našich každoročných voľbách do výboru riaditeľstva OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) v auguste toho roku. Zatiaľ čo náš tím pre Rozvoj a členstvo tvrdo pracuje na rozosielaní vašich ďakovných darčekov, chceli by sme vám… Read more

Októbrová kampaň na získanie členov 2023: Význam členstva

Po tom, čo Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív), Fanlore a náš príspevkový formulár spadli v dôsledku DDoS útoku v júli, mnoho fanúšikov zareagovalo darovaním finančných príspevkov v nasledujúcich mesiacoch. Veľmi si vážime vašu štedrosť a túžbu reagovať na útoky týmto spôsobom. V júli a auguste 2023 sme v porovnaní s júlom a augustom 2022 zaznamenali nárast príspevkov o 35 %. Preto vás, počas našej obvyklej októbrovej kampane na získanie členov, chceme povzbudiť, aby ste sa stali členom OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) – neziskovej organizácie stojacej okrem iných projektov za AO3 a Fanlore – a naďalej sa angažovali. Náš príspevkový banner… Read more

Kampaň na získanie členov, október 2022: Ďakujeme za vašu podporu

Naša októbrová Kampaň na získanie nových členov sa skončila a my sme vám nesmierne vďační za vašu štedrosť. S potešením oznamujeme, že vďaka 7 683 prispievateľom z 78 krajín sme vyzbierali 276 467,69 USD! Mimoriadne nás teší, že 6 147 z vás si zvolilo založiť alebo predĺžiť svoje členstvo príspevkom pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu). Hoci sa terajšia kampaň skončila, príspevky prijímame po celý rok. Voliacim členom sa môžete stať kedykoľvek počas roka—avšak, aby ste mohli voliť v každoročných augustových voľbách do Predstavenstva OTW, musíte sa pridať najneskôr do 30. júna, 23:59 SEČ. Pokým je výbor pre Rozvoj a členstvo zaneprázdnený zasielaním ďakovných darčekov,… Read more

Kampaň na získanie členov v októbri 2022: oslava našich míľnikov

Opäť je tu tá časť roka, kedy OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) organizuje Októbrovú kampaň na získavanie členov a ocenili by sme vašu podporu! OTW a všetky naše projekty sú stopercentne riadené dobrovoľníkmi a platené vašimi darmi. Každý vyzbieraný dolár ide na udržiavanie našich serverov, podporu našej práce a zlepšovanie našej misie ochrany a zastávania sa fanúšikovských prác a fanúšikovskej kultúry. Pozrite sa na náš posledný príspevok o rozpočte, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, ako využívame náš rozpočet. Okrem podpory našej práce sú dary nad určitú sumu tiež kandidátom na určité ďakovné darčeky od OTW! Všetko, čo je k dispozícii nájdete na našej… Read more

Festival spätnej väzby 2022 začína!

Každý sme si zostrojili svoj vlastný kanon – poviedky, videá, výtvarné i rôzne iné práce, ktoré milujeme, a ku ktorým sa stále tak radi vraciame. V januári sme vám oznámili, že téma tohtoročného Festivalu spätnej väzby (alebo skrátene “IFD” z anglickej skratky) sú ‘Klasické fanúšikovské práce’. Požiadali sme vás, aby ste začali zhromažďovať fanúšikovské práce, ktoré považujete za esenciálne čítanie, pozeranie alebo počúvanie. Teraz nadišiel ten čas podeliť sa s nami o to, s čím ste prišli! Tento príspevok slúži na zdieľanie všetkých prác, ktoré považujete za klasiky z vašich obľúbených fandomov. Môžu to byť diela, ktoré podnietili svoje vlastné fandomy, inšpirovali vás osobne alebo… Read more