Posts in Event

एप्रिल २०२२ सदस्यता ड्राईव्ह: आपल्या सहकार्यासाठी धन्यवाद

परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळाची (OTW) एप्रिल सदस्यता ड्राईव्ह संपली आहे आणि आम्हाला सांगायला खूप आनंद होत आहे की आम्ही आमचे US$40,000.00 चे निधी उभारण्याचे ध्येय पार केले आहे, आणि एकूण US$275,724.51 उभारले आहेत, 84 देशांमधील 7,528 लोकांच्या देणग्यांमुळे. आम्ही विशेषतः ह्या बातमीने खुश आहोत की 5,810 देणगीदारांनी त्यांची OTW ची सदस्यता पुन्हा चालू केली आहे किंवा नव्याने चालू केली आहे. आमच्या जागतिक समुदायातील सर्वांचे खूप खूप आभार ज्यांनी ड्राईव्ह दरम्यान शेयर आणि पोस्ट केले आणि देणग्या दिल्या. आपले सहकार्य आमच्या चालू मिशन ला महत्व देते: त्यांच्या असंख्य रूपांमध्ये, सर्व रसिक कृतींच्या आणि रसिकसंस्कृतींच्या इतिहासाला उपलब्ध करून देणे आणि जतन करणे रसिकांच्या रुचीची सेवा करण्यासाठी. आम्हाला ह्याचा… Read more

एप्रिल २०२२ सदस्यता मोहीमः आता पत्ते आपल्या हातात आहेत.

OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) हे रसिकांनी, आकारले, घडविले आणि रचले. आम्हाला स्वयंसेवक श्रमिकांचा पाठिंबा आहे जे आमचे कर्मचारी आहेत आणि त्याचबरोबर आमच्या सदस्यांच्या उदारपणाचे पाठबळ सुद्धा आमच्या जवळ आहे. येत्या एप्रिल मध्ये, जेव्हा आम्ही आमची द्वैवार्षिक सदस्यता मोहीम प्रारंभ करत आहोत त्याआधी आम्हाला परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळाच्या सदस्यतेचे फायदे स्पष्ट करावेसे वाटतात, जे अश्या लोकांना उपलब्ध आहेत जे US$१० किंवा जास्त देणगी देतात; व त्याच बरोबर आमच्या देणगीदारांची प्रशंसा इतर कोणत्या पद्धतीने आम्ही करतो ह्याचे सुद्धा वर्णन करायचे आहे. आम्ही हे जाणतो की आम्हाला भेट देणारे अनेक जण येत्या मोहीमेमध्ये देणगी देऊ शकणार नाहीत; व आमच्या समुदायाचा प्रत्येक सदस्य मग त्यांचे योगदान आर्थिक असो वा त्यांच्या… Read more

प्रतिक्रिया उत्सव आता चालू होत आहे!

आपण सर्वांनीच आपल्या स्वतःच्या मूळ-कथा उभ्या केल्या आहेत – आपल्याला आवडणाऱ्या कथा, रसिकचित्राफिते, रसिककला, आणि इतर कार्ये ज्यांच्या कडे आपण वारंवार परत जातो. जानेवारी मध्ये आम्ही तुम्हाला ह्या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय रस्किकृती दिनाचा (किंवा इंग्रजीत थोडक्यात IFD, त्याचे लघुनाम) विषय सांगितला, जो आहे “श्रेष्ठ रसिक कार्य,” आणि आम्ही तुम्हाला सांगितले कि तुमच्या मते जी रसिक-कार्ये वाचणे, बघणे किंवा ऐकणे अस्त्यावश्यक आहेत अशी कार्य जमवायला सुरुवात करा. आता ती वेळ आली आहे, आणि आम्हाला हे बघायला आवडेल कि तुम्ही कोणती कार्ये गोळा केली आहेत! ह्या नोंदी मध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीच्या रसिकगटातील तुमच्या मते श्रेष्ठ असलेली कार्य शेयर करू शकता. ही अशी कार्य असू शकतात ज्यांनी त्यांचे स्वतःचे… Read more

आम्ही #IFD2022 साठी काय करीत आहोत

फक्त एक आठवडा उरला आहे आठव्या आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवसासाठी (किंवा IFD साठी, त्याचे इंग्रजी लघुनाम) आणि OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) कडून आपल्या सर्वांसाठी खूप काही राखून ठेवले आहे! कृपया खालील उपक्रमांवर नजर फिरवा व मजेमध्ये सहभाग घ्या. 1. रसिक-कृती आव्हान या वर्षीच्या IFD चा विषय ‘रसिक-गट क्लासिक्स’ असा आहे आणि मागच्या महिन्यातील पोस्ट नुसार, आम्ही आपल्याला आपल्या आवडत्या रसिक-गटामधील आपण क्लसिक संबोधत असलेल्या कार्यांवर आधारित पालूपदे, रिमिक्स किंवा आदरांजली देणाऱ्या रसिक-कृती निर्माण करण्यामध्ये भाग घ्यायला आमंत्रित करीत आहोत. आपण आपल्या आवडत्या कार्यांवर मेटा हि लिहू शकता! आम्ही आपल्याला सामाजिक माध्यमांवर #IFD2022 किंवा #IFDChallenge2022 हॅशटॅग्स वापरून, किंवा जर आपण Archive of Our Own – AO3 (आमचा… Read more

आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवस २०२२ लवकरच येत आहे

तयार व्हा: आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवस फक्त एका महिन्यावर आला आहे! आंतरराष्ट्रीय रसिक-कार्य दिवस (किंवा थोडक्यात “IFD”, त्याचे लघुनाम) हा OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) द्वारा २०१४ मध्ये स्थापित झाला. सर्व प्रकारची रसिक-कार्य साजरे करण्याची ही एक संधी आहे, व दरवर्षी १५ फेब्रुवारी ला हा दिवस साजरा होतो. या वर्षी आपण ८वा वार्षिक IFD साजरा करीत आहोत!