2021 m. balandžio lėšų rinkimo kampanija: Kudos jums!

OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) yra fanų 2007 m. įkurta ir fanams skirta organizacija, kurios misija – rūpintis fanų grupių kultūra išsaugant transformacinius darbus ir skatinant jų kūrimą. Praėjus keturiolikai metų, mūsų atsidavimas niekur nedingo. Tiek pasitelkdami teisinę pagalbą kovoje su fanams priešiškais teisės aktais visame pasaulyje, tiek gelbėdami nykstančius fanų darbus, saugodami fanų istoriją, suteikdami galimybes gauti stipendijas fanų kultūros studijoms ar talpindami ir senus, ir naujus jūsų fanų darbus internete, OTW nepaliaujamai dirba fanų ir jų kuriamų transformacinių darbų naudai.

Tačiau negalėtume to daryti be jūsų pagalbos. Kaip ir kiekvienais metais, balandžio ir spalio mėnesiais skiriame tris dienas, kai siūlome jums prisijungti prie OTW ir paaukoti lėšų mūsų darbui paremti. Jei šiuo metu negalite mūsų paremti, galbūt galite tiesiog pasidalinti informacija apie mūsų lėšų rinkimo kampaniją savo fanų grupėse – galite neabejoti, kad ir kokiu būdu išreiškiate savo paramą OTW, jūsų dalyvavimą ir entuziazmą labai vertiname.

Skaitykite toliau

2020 m. Tarptautinė savanorių diena

Šiandien yra tarptautinė savanorių diena ir mes norime padėkoti visiems nuostabiems savanoriams, kurie padeda palaikyti OTW (Transformacinių darbų organizacijos) veiklą. Šiuo metu OTW yra 894 savanoriai, dirbantys 18 komitetų; dauguma šių savanorių organizacijoje atlieka daugiau nei vienas pareigas! Be to, kai kurie savanoriai dirba OTW ilgą laiką! Yra 6 savanoriai, kurie dirba nuo pat OTW pradžios, ir 37 savanoriai, kurie dirba dešimt ar daugiau metų. Mes negalime pakankamai atsidėkoti
už jūsų ilgą tarnybą. Skaitykite toliau