Posts in Event

Abril 2024 Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib: Maraming Salamat sa Inyong Pagtangkilik

Tapos na ang pang-Abril na Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) at ikinagagalak naming sabihin na natapos ito nang may kabuuang halaga na US$207,088.91, lagpas sa aming hinahangad na halaga na US$50,000.00. Ang mga donasyong ito ay nagmula sa 6,073 katao galing sa 70 na bansa: maraming salamat sa bawat isa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Ikinatutuwa rin namin na 5,206 na mga nagkaloob ng donasyon ang pumili na kumuha o magpanumbalik ng kanilang mga pagkakaanib. Hindi mapapanatili ang OTW kung wala ang mga miyembro nito mula sa iba’t ibang… Read more

Kampanya sa Pagiging Kaanib Ngayong Abril 2024: Panatilihing Ligtas ang mga Hangang-Katha

Nakakumpleto ng dalawang sarbey ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) kamakailan kasama ang aming mga project user upang mas higit pang malaman kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa aming ginagawa. Sa aming Ika-16 na Anniversary Survey, 87% ng 67,474 na mga tagahangang tumugon ang nagsabi na hindi nila kailanman narinig ang tungkol sa Open Doors ng OTW. Gayunpaman, sa aming International Fanworks Day (IFD, Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha) lampas 60% ng mga kumuha ng sarbey ang nagsabi na alam nila na pinapanatili ng OTW ang mga artsibo ng fandom, subalit 28% lamang ang nakakaalam na tumutulong din kami sa pagpapanatili ng mga… Read more

Paparating na ang Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha ngayong 2024!

Ang bilis ng panahon! Ipinagdiriwang na natin ang ika-sampung anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha sa OTW (Organisasyon para sa mga Nagbabagong Katha). Tuwing ika-15 ng Pebrero, sa araw na ito sampung taon na ang nakalipas, ipinagdiwang ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ang ika-isang milyong nailimbag na hangang-katha, ang mga fandom ay nagsasama-sama upang ipagbunyi ang Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha at mga hangang-katha sa lahat ng anyo—katha, sining, video, zine, meta, at iba pa—at ang kanilang kahalagahan sa mga fannish na komunidad sa buong mundo. Nais naming marinig ang iyong mga karanasan sa loob ng fandom—bilang tagahanga, manlilikha,… Read more

International Fanworks Day 2024: Ano ang Gagawin ng Inyong Fandom?

Nasasabik kaming ipahayag na sinimulan na namin ang paggawa para sa susunod na International Fanworks Day – isang mahalagang okasyon sapagkat ipagdiriwang namin ang ika-sampung taon nito! Nagagalak kaming idaos ang milestone at ang kaganapang ito kasama kayo, at nais naming marinig ang tungkol sa mga kaganapan sa inyong komunidad. Ang International Fanworks Day, na idinaraos tuwing ika-15 ng Pebrero, ay nilikha ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) noong 2014 bilang pagkilala sa ika-isang milyong hangang-katha na nailathala sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Paraan namin ito upang maalala at makilala ang kahalagahan ng mga hangang-katha – anumang anyo nito… Read more

Pagdiriwang sa Ating Komunidad ng mga Boluntaryo Ngayong Pandaigdigang Araw ng mga Boluntaryo

Sa ika-5 ng Disyembre, ipagdiriwang ng lahat ng tao sa buong mundo ang hindi matatawarang pagsisikap at kontribusyon ng mga boluntaryo sa mga malalaki at maliliit na layunin. Ang International Volunteer Day (IVD) (Pandaigdigang Araw ng mga Boluntaryo) ay araw para kilalanin at ipagdiwang ang milyun-milyong tao na gumawa ng hakbang sa mga isyu na mahalaga sa kanila sa pamamagitan ng paglalaan ng kanilang oras, kaalaman, at hilig upang makapaghatid ng positibong pagbabago. Nakasalalay ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) sa mga boluntaryo sa bawat aspekto ng operasyon nito: ang lahat ng proyekto at komite nito ay pinapatakbo ng mga boluntaryo. Itinatag ang OTW… Read more