Posts in Event

Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Maraming Salamat sa Inyong Suporta

Natapos na ang aming Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre, at labis kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihang-loob. Masaya naming ipinapahayag na dahil sa 7,683 taong nagkaloob ng donasyon mula sa 78 na bansa, nakalikom kami ng kabuuang US$276,467.69! Lalo kaming nagagalak na pinili ng 6,147 sa inyo na magsimula o muling maging kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) gamit ang inyong donasyon. Bagama’t natapos na ang kampanya, tumatanggap kami ng donasyon nang buong taon. Maaari kayong maging botante anumang oras—kailangan niyo lamang sumali bago mag-alas 23:59 sa ika-30 ng Hunyo upang magkaroon ng karapatang bumoto sa aming taunang halalan para sa Lupon ng… Read more

Kampanya sa Pagiging Kaanib sa Oktubre 2022: Pagdiriwang ng ating mga Naisakatuparang Hangarin

Panahon na naman ng pangangampanya ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) para sa mga nais maging kaanib ngayong Oktubre, at ikalulugod namin ang inyong suporta! Pinapatakbo ng mga boluntaryo at pinopondohan ng inyong mga donasyon ang buong OTW at ang aming mga proyekto. Napupunta ang bawat malilikom na dolyar sa pagpapanatili ng aming mga server, pagsuporta sa aming trabaho, at pagsulong ng aming misyon na protektahan at itaguyod ang mga hangang-katha at kultura ng mga tagahanga. Tingnan ang aming pinakabagong paskil ukol sa badyet para sa karagdagang impormasyon kung paano ginagastos ang aming pondo. Bukod sa pagsuporta sa aming trabaho, maaaring makatanggap ng mga… Read more

Kampanya para sa Oktubre 2021: Maraming Salamat sa Iyong Suporta

Tapos na ang Kampanya sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) para sa Oktubre, at nasisiyahan kaming sabihin na nakalikom kami ng isang nakakagulat na kabuuang halaga na umaabot sa US$195,009.65, higit nitong nalampasan ang aming inaasahang kabuuan na US$40,000. Tumaas din ang bilang ng ang aming mga miyembro sa 4,786. Naging posible ang mga ito dahil sa kabutihang-loob ng 6,700 na tao na nagkaloob ng donasyon mula sa 77 na bansa sa buong mundo. Patuloy kaming lubos na nagpapasalamat sa aming pandaigdigang komunidad. Maraming salamat! Ang inyong suporta ang nagpapahintulot sa aming patuloy na pagseserbisyo sa aming layunin: upang mas mapalawak… Read more

Kampanya para sa Oktubre 2021: Mula sa mga Tagahanga, Para sa mga Tagahanga

Isang produkto ng pagmamahal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha). Nilikha ito ng mga tagahanga, para sa mga tagahanga. Isa kaming di-pangkalakal na organisasyon, at 100% kaming umaasa sa mga donasyon: ang donasyon ng oras mula sa aming mga boluntaryo, at ang donasyon ng pananalapi mula sa mga komunidad na aming pinagsisilbihan. Ngayon ang simula ng aming tuwing-anim na buwan na kampanya sa pagiging kaanib, kung kailan hinihiling namin sa mga taong may kaya na isaalang-alang na gumawa ng pinansyal na kontribusyon upang suportahan ang aming gawain. Maaari mong basahin kung paano namin ginagastos ang aming salapi sa aming badyet.

Kampanya Ngayong Abril 2021: Pagbibigay-Pugay sa Iyo

Itinatag ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng mga tagahanganga para sa mga tagahanga noong 2007, na may layuning pagsilbihan ang fandom sa pamamagitan ng pagpapanatili at paghihikayat sa mga tagahanga sa paglikha ng mga ibahing katha. Makalipas ang labing-apat na taon, nananatili kaming tapat sa aming pangako. Sa pamamagitan man ng ligal na adbokasiya laban sa mga hindi makatarungang batas na hindi pumapabor sa mga tagahanga saan mang panig ng mundo, pagliligtas ng mga nanganganib na hangang-katha, pagtatala ng kasaysayan ng mga tagahanga, pagbibigay ng espasyo para sa mga pang-iskolar na pag-aaral ng mga tagahanga, o pangangalaga ng iyong mga luma at bagong… Read more