جمع آوری کمک مالی آوریل 2021: تجلیل و قدردانی از شما

سازمان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) توسط هواداران و برای هواداران در سال 2007 با ماموریت خدمت کردن به جامعه ی فندوم از طریق حفظ و تشویق خلق آثار دگرگون شونده تاسیس شد. چهارده سال بعد، تعهد ما همچنان تزلزل ناپذیر باقی مانده است. چه از طریق وکالت مدافعی حقوقی در مقابل قانون گذاری ضد هوادارانه در سراسر دنیا، نجات دادن آثار هوادارانه ی در معرض خطر، ثبت تاریخچه ی هواداران، ارائه کردن یک محل برای بورسیه ی مطالعات هوادارانه، یا از طریق میزبانی از آثار هوادارانه ی قدیمی و جدید شما، OTW برای محافظت از هواداران و آثار دگرگون شونده ای که آنها خلق می کنند تلاش می کند.

ولی ما نمی توانیم این کار را بدون کمک شما انجام دهیم. همانگونه که در آوریل و اکتبر هر سال این کار را انجام می دهیم، امسال نیز طی سه روز آینده ما از شما درخواست می کنیم که پیوستن به OTW و اهدای کمک مالی برای پشتیبانی از کار ما را در نظر بگیرید. اگر نمی توانید در این زمان کمک مالی اهدا کنید لطفا اشتراک گذاری اخبار جمع آوری کمک مالی ما را با دیگران در شبکه های فندومیتان در نظر بگیرید و لطفا بدانید که هر گونه که تعهدتان را به OTW نشان دهید قدر مشارکت و اشتیاقتان دانسته می شود.

برای ابراز سپاسگزاری و حق شناسیمان برای بخشندگی اهداکنندگانمان یک ضمیمه ی جدید به لیست هدایای قدردانیمان داریم. شما می توانید ست استیکرهای کودوس رنگین کمانی ما را بعد از اهدای کمک مالی 40 دلاری یا بیشتر مطالبه کنید. بله، بالاخره شما می توانید به دوستانتان، حیوانات خانگیتان و وسایل خانه تان کودوس اعطا کنید!

بیشتر بخوانید

از حمایت شما متشکریم

گردآوری کمک های مالی ماه آوریل OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به پایان رسیده است و ما به خاطر سخاوتمندی باورنکردنی شما خجالت زده شده ایم. کمکهای مالی شما تاکنون خیلی فراتر از مرز هدف اولیه 130,000 دلاری ما بوده است که این مجموع ما را به 458,501.00 دلار که توسط 14905 نفر در 96 کشور اهدا شده است می رساند. ما بسیار بسیار سپاسگزاریم و مثل همیشه به این جامعه که هر روز باهم در حال ساختن آن هستیم متعهدیم. ما نمی توانیم به اندازه کافی از شما برای کمک به ماموریت ما و اطمینان حاصل کردن از اینکه پروژه های ما بیش از پیش در آینده رشد خواهند کرد قدردانی کنیم. بیشتر بخوانید

اجتماع یافتن در انزوا

OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان بدون سود است که کارمندان آن داوطلبانی از سراسر دنیا هستند. تمامی کمک های مالی که ما جمع می کنیم در راه حمایت از پروژه های ما مصرف می شود. ولی ما نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. به همین دلیل است که امروز، همانگونه که در هر ماه آوریل انجام می دهیم، ما در حال راه اندازی گردآوری اعضای شش ماه یکبارمان هستیم و از کاربرانمان درخواست می کنیم تا برای حمایت از کارمان به ما کمک های مالی اهدا کنند. بیشتر بخوانید