Rali Aelodaeth y Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy, 12eg-18fed o Hydref, 2017

Edrych Ymlaen

Wrth i ni dathlu’r deg mlynedd diwethaf o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), gad i ni cymryd foment i edrych tuag at y dyfodol. Oherwydd eich cyfraniadau, mae na llwybr disglair o’n blaenau! Mae eich cefnogaeth parhaus yn talu pob un o’n prosiectau, o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) i’r wici “Fanlore” (Ffanllên), o “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) i’n tîm Eiriolaeth Cyfreithiol. Dyma blas o beth allwch chi disgwyl o rai o’r prosiectau yma yn y pendraw: Read More

Mae’r post hyn yn bosib oherwydd cyfrannwyr fel chi!

Diolch am gefnogi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae ein rali Ebrill 2017 wedi gorffen, a rydym ni wedi codi dros $145,000 (UD) o 72 wlad gwahanol, gyda dros 5,600 gyfraniadau unigol yn cynnwys 3040 o gyfranwyr newydd.

Yr wythnos yma, diweddarym ni chi ar ddatblygiadau cyffrous mewn sawl brosiect OTW. Hefyd, dwedom ni i chi am ffyrdd eraill gallwch cyfrannu; cydweddiad gofforiaethol i fwyhau eich effaith, a chyfraniadau cylchol i gael at yr anrheg diolch gwych byddech yn siwr i garu!

Hoffwn hefyd adnabod pob un o’r gwirfoddolwyr OTW sy’n gweithio yn y cefndir i wneud y rali hon, a phopeth rydym yn ei gwneud, yn bosibl. Nid oedd yr rali hyn yn lwyddianus hebdon nhw, ac hebddoch chi. Unwaith eto, diolch am eich haelioni a chefnogaeth wrth iddym parhau i dyfu fel mudiad.

(Er bod y rali wedi gorffen, mae eich cyfranniadau yn cael ei dderbyn unrhyw amser.)

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Mwyhau Eich Effaith

Yn gynharach yr wythnos yma, dysgodd chi am sut mae’r OTW yn defnyddio eich cyfranniadau. Dyma rhai ffyrdd allwch chi mwyhau eich effaith pan rydych yn cyfrannu at yr OTW!

Mae llawer o gwmnïau, fel Apple, Microsoft a Gwgl, yn cydweddu eich cyfranniadau elusennol os rydych yn weithiwr yn yr Unol Dalaethau. Mae’r OTW yn fudiad di-elw UD cofrestriedig, sy’n meddwl mae hi’n gymwys am llawer o raglennu cydweddu corfforiaethol. Os nid ydych chi yn siwr os mae hyn yn gymwys yn eich ardal lleol neu am eich cwmni, gofynwch eich cyflogwr neu cynghorwr treth. Allwch dyblu eich pŵer cyfrannu! Read More