Rali Aelodaeth y Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy, 12eg-18fed o Hydref, 2017

Diolch yn fawr!

Wrth i’n rali codi arian Hydref 2017 dod i ben, hoffem ni yn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) dweud diolch i bob un ohonych chi a wnaeth cyfrannu at neu hysbysu ein rali. Rydych chi wedi helpu ein prosiectau tyfu’n gryfach, a ni allem bod yn fwy ddiolchgar! Hoffem hefyd adnabod ymdrechion di-stop o bob gwirfoddolwr sy’n gweithio yn y cefndir i wneud ralϊau fel hyn a gyd o waith y fudiad yn bosib. Read More

Rali Aelodaeth y Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy, 12eg-18fed o Hydref, 2017

Edrych Ymlaen

Wrth i ni dathlu’r deg mlynedd diwethaf o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), gad i ni cymryd foment i edrych tuag at y dyfodol. Oherwydd eich cyfraniadau, mae na llwybr disglair o’n blaenau! Mae eich cefnogaeth parhaus yn talu pob un o’n prosiectau, o’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) i’r wici “Fanlore” (Ffanllên), o “Transformative Works and Cultures – TWC” (Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy) i’n tîm Eiriolaeth Cyfreithiol. Dyma blas o beth allwch chi disgwyl o rai o’r prosiectau yma yn y pendraw: Read More

Mae’r post hyn yn bosib oherwydd cyfrannwyr fel chi!

Diolch am gefnogi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae ein rali Ebrill 2017 wedi gorffen, a rydym ni wedi codi dros $145,000 (UD) o 72 wlad gwahanol, gyda dros 5,600 gyfraniadau unigol yn cynnwys 3040 o gyfranwyr newydd.

Yr wythnos yma, diweddarym ni chi ar ddatblygiadau cyffrous mewn sawl brosiect OTW. Hefyd, dwedom ni i chi am ffyrdd eraill gallwch cyfrannu; cydweddiad gofforiaethol i fwyhau eich effaith, a chyfraniadau cylchol i gael at yr anrheg diolch gwych byddech yn siwr i garu!

Hoffwn hefyd adnabod pob un o’r gwirfoddolwyr OTW sy’n gweithio yn y cefndir i wneud y rali hon, a phopeth rydym yn ei gwneud, yn bosibl. Nid oedd yr rali hyn yn lwyddianus hebdon nhw, ac hebddoch chi. Unwaith eto, diolch am eich haelioni a chefnogaeth wrth iddym parhau i dyfu fel mudiad.

(Er bod y rali wedi gorffen, mae eich cyfranniadau yn cael ei dderbyn unrhyw amser.)

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.