Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

Đầu năm nay, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã công khai ngân sách cho năm 2017. Vì tháng 12 cận kề, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn tình hình tài chính từ đây cho đến cuối năm, và kế hoạch của tổ chức đã tiến triển hoặc thay đổi như thế nào so với vài tháng trước.

Ban Tài chính đang chuẩn bị cho việc kiểm toán đầu tiên của OTW, và từ đây về sau chúng tôi muốn tiến hành kiểm toán hàng năm. Vì quy mô của tổ chức và sự ủng hộ của những người quyên góp, chúng tôi muốn hoạt động kế toán càng hiệu quả và kỹ lưỡng càng tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đóng góp để chúng tôi có được sự ổn định tài chính cần thiết cho mọi hoạt động của tổ chức!

Chi phí năm 2017

Chi phí theo từng dự án: Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta): 72,2%. Open Doors (Cửa Mở): 0,5%. Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi): 1,1%. Fanlore: 1,8%. Hỗ Trợ Pháp Luật: 0,5%. Tuyên truyền hội thảo: 0,7%. Quản lý: 14,5%. Gây quỹ: 8,7%.

Read More

Đợt vận động tháng 4: Sự ủng hộ của bạn rất quan trọng

Rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong những tháng gần đây tại OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa). Đây là một tóm tắt của một vài điều mới mẻ và hay ho mà OTW đã thực hiện được nhờ có sự ủng hộ của bạn.

Ban Điều Hành Hệ Thống của chúng tôi đã rất bận rộn vào nhiệm kỳ vừa qua! Số lượng tác phẩm của fan, số người dùng và khách trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đang tăng trưởng. Chúng tôi cần thêm chỗ để lưu trữ những tác phẩm đó, và cần thêm băng thông để phục vụ tất cả mọi người. Chúng tôi cũng cần máy tính nhanh hơn để có thể tìm tác phẩm nhanh hơn và trả lời nhiều câu hỏi cùng một lúc. Số quyên góp của bạn sẽ giúp ban Điều Hành Hệ Thống mua những máy móc cần thiết để tiếp túc duy trì những dự án của chúng tôi cho những fan như bạn! Bạn có thể xem thống kê chi phí năm 2017 của chúng tôi ở dưới đây. (Để biết thêm thông tin về tài chính của OTW, xin vui lòng xem ngân sách 2017 của OTW.)

Read More