Posts in Archive of Our Own

AI và quét trích xuất dữ liệu tại AO3

Trước sự gia tăng nhanh chóng của các công cụ AI trong những tháng gần đây, nhiều thành viên cộng đồng fan đã bày tỏ lo ngại về công nghệ quét trích xuất dữ liệu (tiếng Anh: data scraping) và sự xuất hiện của tác phẩm do AI tạo ra, cũng như khả năng những tiến triển này sẽ ảnh hưởng đến Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Đây cũng là điều chúng tôi đang cân nhắc. Vì thế, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn về những gì chúng tôi đã làm để chống lại việc… Read more

Một số Thay Đổi để Hỗ trợ Đội Chính sách và Lạm dụng

Để tiếp tục cân bằng trách nhiệm giữa đội Hỗ trợ và đội Chính sách và Lạm quyền, hai đầu việc từ đội Chính sách và Lạm quyền sẽ được chuyển sang đội Hỗ trợ: Thừa kế tài khoản fan Đây là tính năng cho phép một người cụ thể quản lý tài khoản của bạn trong trường hợp bạn qua đời hoặc không thể tiếp tục hoạt động. Để biết thêm thông tin chi tiết về Thừa kế tài khoản fan, bạn có thể xem Hỏi đáp về điều khoản sử dụng về vấn đề này. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã gửi… Read more

Thay đổi về Trách Nhiệm của Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Ban Xử Lý Lạm Quyền

Nhằm cân bằng khối lượng công việc một cách hợp lý hơn giữa Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Ban Xử Lý Lạm Quyền, sắp tới, chúng tôi sẽ có một số thay đổi về trách nhiệm nhận đơn của hai ban này. Ban Xử Lý Lạm Quyền vẫn sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm về Điều Khoản Sử Dụng; Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật cũng sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng trang web và giải quyết các đơn báo lỗi. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp trước do Ban Xử Lý Lạm Quyền… Read more

AO3 Đạt Mốc 3 Triệu Người Đăng Ký!

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) xin vui mừng thông báo, Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đã đạt mốc 3 triệu người đăng ký!

Mừng 40,000 Fandom trên AO3

Ban Sắp Xếp Từ Khóa vui mừng thông báo rằng chúng ta đã đạt được cột mốc 40,000 fandom trên Archive Of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta)! Qua các năm, chúng tôi đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng về fandom: 5,000 fandom vào những ngày đầu tiên của năm 2010 10,000 fandom vào tháng 9 năm 2012 15,000 fandom vào tháng 4 năm 2014 20,000 fandom vào tháng 12 năm 2015 25,000 fandom vào tháng 6 năm 2017 30,000 fandom vào tháng 10 năm 2018 35,000 fandom vào tháng 12 năm 2019 Lần này, chúng tôi chọn… Read more