Posts in Announcement

Кампания за членство октомври 2020

OTW ( Организация за преобразуващи произведения) бе създадена и изградена от, както и предназначена за хора, използващи нашите услуги. Това ни прави уникални! Независимо дали става дума за нашите адвокати, системни администратори и доброволци, които поддържат съществуването на нашите проекти, донорите, чиято щедрост ни осигурява финансова стабилност или нашите писатели, художници и други сътрудници, чиито усърден труд обитава Фенлор, Transformative Works and Cultures – TWC (Преобразуващи произведения и култури) и Archive of Our Own – AO3 (Нашият Архив), нито една от нашите дейности не би била възможна без времето, грижата, и всеотдайността на всеки един от феновете, които ни подкрепят. По-силни сме заедно, отколкото поотделно…. Read more

OTW Финанси: Актуализация на Бюджет 2020

През 2020 г. комитет Финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да проверява точността и пълнотата на финансовите операции на организацията. Наред с това комитетът също плаща дължимите сметки, работи за завършване на одита на финансовите отчети за 2019 г. и следи за спазването на всички стандартни счетоводни процедури. Междувременно, комитетът усърдно работи и по актуализацията на бюджета за 2020 г. и с гордост ви я представя тук! (Тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2020 г. за повече информация):

OTW Финанси: Бюджет 2020 г.

През 2019 г. Комитетът по финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) работи извън светлината на прожекторите, за да се увери, че всички сметки и данъци са платени и всички счетоводни стандарти – спазени. Подготовката на финансовите отчети и одита за 2019 г. тече в момента! Междувременно, екипът усърдно работи да покрие нуждите на OTW за 2020 г. и гордо представя тазгодишния ни бюджет (тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2020 г. за повече информация):