Často kladené otázky

Donations and Membership

Ako môžem OTW poslať svoj príspevok?

Pre zaslanie príspevku prejdite na náš príspevkový formulár.

Ďakujeme za vašu podporu! Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy pri zasielaní vášho príspevku, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva.

Môžem prispieť prostredníctvom šeku? Kam ho mám poslať?

Áno, ak máte trvalé bydlisko v Spojených štátoch. Šeky z iných krajín ako USA nie sme momentálne schopní prijímať. Vyplňte, prosím, náš príspevkový formulár, zvoľte možnosť “Sumu pošlem šekom” a šek pošlite na adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Príspevky formou šeku bývajú pripísané zvyčajne do troch týždňov. Ak máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva.

Môžem prispieť v hotovosti alebo poštovým poukazom?

Áno, pokiaľ prispejete v USD. Takéto príspevky však budú prijaté len ako nie členské. Na založenie členstva je potrebné prepojiť vašu platbu s bankovým účtom alebo kreditnou kartou, aby sme v prípade volieb overili, že ste skutočná osoba a jednotlivec.

Príspevky posielajte na adresu:

Organization for Transformative Works, Inc.
228 Park Ave S #18156
New York, New York 10003-150
USA

Ak máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva.

Môžem prispieť v inej mene ako USD?

Áno, prispieť môžete prostredníctvom nášho príspevkového formulára. (Upozorňujeme, že nemôžeme prijať šeky alebo hotovosť v mene inej ako USD.) Pri posielaní príspevku prostredníctvom online formulára budete vyzvaní k zvoleniu presnej sumy v USD. Platbu môžete potom dokončiť prostredníctvom kreditnej karty alebo PayPalu.

Ak budete potrebovať pomoc, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva alebo podporu PayPalu.

Sú príspevky odpísateľné z daní? Ak áno, aké je vaše EIN?

Áno, v Spojených štátoch sú. OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) je registrovanou neziskovou organizáciou 501(c)(3) a všetky príspevky je možné odpísať z daní. Naše EIN (identifikačné číslo zamestnávateľa) v USA je 38-3765024; bude tiež uvedené na potvrdení o prijatí príspevku.

Upozorňujeme, že ak sídlite mimo USA, váš príspevok môže ale nemusí byť odpísateľný z daní. Odporúčame vám konzultovať s daňovým poradcom, či je dar neziskovej organizácii 501(c)(3) sídliacej v USA podľa vašich miestnych zákonov odpísateľný z daní.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Prečo musím uviesť svoje meno a adresu v príspevkovom formulári? Môžem prispieť anonymne?

Pre príspevky zakladajúce členstvo potrebujeme prepojiť jednotlivca s príspevkom z právnych dôvodov, aby sme predišli prípadom, kedy by jedna osoba mohla darovať viackrát a tým pádom mala nárok na viacero hlasov. (Viac si prečítate nižšie v: Prečo je právo voliť vo voľbách do OTW podmienené členským príspevkom?)

Vaše informácie sú u nás v bezpečí, na ochranu dát kladieme veľký dôraz. Nikdy neprepojíme vašu právnu a vašu fanúšikovskú identitu. Viac informácií nájdete v: Zásadách na ochranu súkromia .

Ak si prajete prispieť bez uvedenia adresy, príspevok je možné zaslať v hotovosti alebo poštovým poukazom (len v USD). Viac nájdete vyššie pod odkazom Môžem prispieť v hotovostí alebo poštovým poukazom?.

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Ako dlho je členstvo platné? Ako sa dozviem, či môžem voliť?

Vaše členstvo je platné rok od vášho posledného príspevku. Ak sa rozhodnete stať sa členom OTW a váš príspevok dostaneme pred hraničným dátumom na voľby v danom roku, ktorý je zverejnený volebným tímom OTW, môžete voliť.

Ak si nie ste istí, kedy ste naposledy prispeli, prosím, kontaktujte tím Rozvoja a členstva. Ak máte otázku o hraničnom dátume alebo volebnom procese, prosím, kontaktuje Voľby.

Čo sa stane s mojím príspevkom? Ako OTW tieto peniaze využíva?

Váš príspevok podporuje chod OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a jej projektov. Sme dobrovoľnícka organizácia a väčšina našich nákladov je zameraná na údržbu týchto projektov.

Viac o našich súčasných výdavkoch a výhľadovom rozpočte sa dozviete v:

V prípade ďalších otázok, prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva.

Ako získam výpis všetkých svojich príspevkov v tomto fiškálnom roku?
Čo je to ďakovací dar? Ako ho môžem získať?

Ďakovacie dary si môžete vybrať ak prispejete sumou vyššou ako 40 USD. Zoznam dostupných darov sa pravidelne mení. Navštívte príspevkový formulár ak sa chcete dozvedieť čo je práve v ponuke.

Poslal/a som pravidelný príspevok. Môžem dostať dar, keď moje príspevky spolu dosahujú požadovanú čiastku?

Áno! Prosím, kontaktuje tím Rozvoja a členstva a dajte nám vedieť, ktorý dar by ste si priali. Keď dosiahnete celkovú požadovanú sumu, darček vám pošleme.

Ako mám naplánovať pravidelné príspevky (prispieť __ USD každých __ mesiacov)? Započítavajú sa pravidelné príspevky ako členské?

Navštívte formulár pravidelných príspevkov, ktorý vám ich umožní zadať.

Ak si zvolíte túto možnosť členstva, pravidelné príspevky sa budú do členstva započítavať.

Ako môžem zrušiť alebo zmeniť predtým nastavenú výšku pravidelného príspevku alebo zmeniť platobnú kartu, ktorou prispievam?

Aby ste zrušili pravidelný príspevok, vyberte vo svojom PayPal účte posledný príspevok a prejdite na možnosť “Spravovať platby pre…” alebo na PayPal stránkach Nastavenia prejdite rovno na záložku Platby. Pravidelné príspevky sa nedajú zmeniť. Ak si prajete zmeniť vás pravidelný príspevok, musíte ho najskôr zrušiť a potom nastaviť nový.

Pre zmenu platobnej karty budete musieť upraviť detaily transakcie v PayPale. Ak potrebujete viac informácií, prosím, prejdite na stránku podpory PayPalu alebo podporu PayPal kontaktujte priamo.

Dobrovoľníctvo

Môžem sa uchádzať o viac ako jednu funkciu?

Áno; viacerí členovia personálu OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) majú svoj čas rozvrhnutý do viacerých funkcií. Prosíme vás však, aby ste si svoje záväzky pre úlohy, ktoré vás lákajú, poriadne premysleli, rovnako ako čas, ktorý Spoločnosti budete musieť poskytnúť. Dobrovoľníci aj samotná OTW budú prosperovať z nadšencov, ktorí na seba preberú viacero rolí, ale tiež sa chceme uistiť, že ľudí nezaťažíme priveľkým množstvom úloh. Pri všetkých popisoch nových rolí uvádzame aj časové predpoklady potrebné na vykonávanie danej funkcie. Tiež dobrovoľníkom odporúčame poradiť sa s predsedom výboru, ak na seba plánujú prebrať ďalšiu funkciu.

Musím sa nachádzať na konkrétnom mieste, ak sa chcem stať dobrovoľníkom?

Všetka dobrovoľnícka práca v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) je online, takže od vášho miesta nezávisí. Pokiaľ máte funkčné pripojenie na internet, nachádzate sa na správnom mieste (a môžete pracovať s ľuďmi z celého sveta).

Informácie na vašich stránkach sú hlavne v angličtine. Môžem sa stať dobrovoľníkom, aj keď angličtina nie je môj rodný jazyk?

Určite! Srdečne vítame dobrovoľníkov z celého sveta a zo všetkých zázemí. Ako organizácia slúžiaca medzinárodnej komunite, máme užívateľov a členov, ktorých prvý jazyk nie je angličtina – a viaceré z našich výborov a projektov benefitujú z dobrovoľníkov, ktorí ovládajú viac, ako len jeden jazyk. Angličtina je ‘lingua franca’ našej Spoločnosti, takže v tomto jazyku musíte vedieť pracovať (ale netreba bezchybne!). Ak máte konkrétne otázky ohľadom uchádzania sa o voľnú pozíciu, dajte vedieť Dobrovoľníkom a náboru a odtiaľ vás spoja s predsedom.

Čo nasleduje po odoslaní prihlasovacieho formulára?

Všetko záleží od druhu pozície, o ktorú sa uchádzate. Po odoslaní žiadosti sa na stránke zobrazia informácie o tom, čo bude nasledovať a obdržíte automatickú odpoveď so znením, že sme prijali váš prihlasovací formulár.

Funkcie, ktoré majú viacero voľných pozícií (napr. prekladateľstvo a správa tagov): Dobrovoľníci a nábor prepošlú prihlášky predsedom relevantného výboru a/alebo vedúcim daného bloku dobrovoľníkov. Predseda potom vykoná pohovory so žiadateľmi, aby sa uistil, že sú vhodnými uchádzačmi. O rozhodnutí dáme všetkým vedieť hneď, ako budeme môcť.

Funkcie, ktoré hľadajú konkrétny počet uchádzačov (napr. člen personálu): Dobrovoľníci a nábor prepošlú prihlášky predsedom relevantného výboru na konci prihlasovacieho obdobia. Predseda potom vykoná pohovory so žiadateľmi, aby sa uistil, že sú vhodnými uchádzačmi. O rozhodnutí dáme všetkým vedieť hneď, ako budeme môcť.

Nemám zručnosti či skúsenosti potrebné na funkcie, ktoré sú momentálne voľné. Môžem sa aj tak prihlásiť?

Síce sa tešíme dobrovoľníkom, ktorí pátrajú po zdokonaľovaní svojich zručností, ale niektoré z našich pozícií vyžadujú určité schopnosti a skúsenosti. Naše možnosti výcviku nováčikov na konkrétne úlohy tiež závisia od dostupných zacvičených dobrovoľníkov, ktorí sa môžu zaúčaniu venovať. Skúsenosti a časové požiadavky sú uvedené pri popise každej pozície.

Pobádame vás všetkých – sledujte dobrovoľnícku stránku, či sa na nej nevyskytne voľná pozícia, ktorá by sa zhodovala s vašimi kvalifikáciami. Ak máte otázky ohľadom požiadaviek na pozíciu, kontaktujte Dobrovoľníkov a nábor.

Zaujímam sa o pozíciu, ktorá momentálne nie je voľná. Môžem sa aj tak prihlásiť?

Momentálne prijímame len žiadosti na ponúkané pozície. Súčasťou nášho procesu je verbovať len na pozície, ktoré prijímajú nováčikov a majú možnosť sa zacvičiť a získať ich. Povzbudzujeme však všetkých – majte oči otvorené a sledujte dobrovoľnícku stránku a Novinky OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), aby ste postrehli, keď sa vami sledovaná pozícia uvoľní. Ak máte konkrétne otázky ohľadom pozícií, kontaktujte Dobrovoľníkov a nábor.

Musím si nechať meno, ktoré používam vo fandome alebo na AO3, ak sa chcem stať dobrovoľníkom? Musím používať svoje existujúce AO3 meno, aby som sa mohol stať správcom tagov?

Ako dobrovoľník máte pri výbere svojho mena voľnú ruku. Niektorí dobrovoľníci radi prepájajú svoju identitu vo fandome s dobrovoľníctvom, iní uprednostňujú používanie svojho vlastného mena, najmä ak plánujú v budúcnosti svoju dobrovoľnícku prácu uvádzať v životopise alebo v CV. Môžete si tak vybrať z oboch spomínaných možností, alebo si zvoliť úplne nové meno.

Ak ste sa stali dobrovoľníkom na pozícii správca tagov, ale neprajete si túto svoju prácu prepájať s vaším existujúcim účtom, vaši predsedovia vám pomôžu so založením oddeleného účtu, z ktorého budete môcť túto dobrovoľnícku prácu vykonávať. Pokiaľ si želáte používať svoj existujúci účet, vaše meno v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) sa nemusí zhodovať, ale, prosím, berte na vedomie, že vaše OTW meno môže byť prepojené s vaším menom na Archive of Our Own – AO3 (Našom vlastnom archíve) v súvislosti so spravovaním tagov.

Prosím, berte na vedomie: je určitý počet pozícií, ktoré vyžadujú používanie skutočného mena, nakoľko zahŕňajú prácu s externými organizáciami. Toto sa vždy dočítate pri popise pozície, ktorej sa to týka.

Prihlásil/a som sa ale neprišla mi žiadna odpoveď. Čo teraz?

Všetky prihlášky by mali dostať automatickú odpoveď, ktorá vysvetlí, čo ďalej. Pre istotu odobrite všetky správy z mailových adries končiacich na *@transformativeworks.org.

Ak ste túto automatickú odpoveď nedostali v priebehu 48 hodín, prosím, skontrolujte váš spamový priečinok a následne napíšte na adresu [email protected] s pozíciou, o ktorú ste sa uchádzali, a vaším menom, ktoré ste v žiadosti uviedli.

Potrebujem špecifický softvér alebo technické vybavenie na prácu dobrovoľníka?

Budete potrebovať stále pripojenie na internet, nakoľko na komunikáciu používame softvér na báze webu a emailov. Niektoré pozície môžu vyžadovať prístup na rôzne stránky alebo do špecifického softvéru. Prístup k týmto nástrojom je zadarmo alebo hradený OTW (Spoločnosťou pre transformatívnu tvorbu).

Sú na dobrovoľníkov stanovené vekové požiadavky?

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) môže do svojich radov dobrovoľníkov prijať len ľudí s vekom 16 rokov a viac. Zvláštne funkcie a výbory môžu od jednotlivcov požadovať vekovú hranicu 18 a vyššie.

Je práca dobrovoľníka platená?

Nie, nikto v OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) nie je platený finančnými prostriedkami za odvedenú prácu.

Ako je to s prístupnosťou stránok?

OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) používa viacero treťostranových online nástrojov, ako sú Basecamp a Campfire, ktoré nemusia úplne spolupracovať s asistenčnými technológiami. Naša práca je prevažne textová a niektoré funkcie sú tempovo rapídne rýchle a vyžadujú okamžité online interakcie formou textových správ.

V prípade konkrétnych otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Spravíme všetko preto, aby sme vám pomohli.

Mám otázky o dobrovoľníctve, ktoré tu nevidím zodpovedané.

Napíšte Dobrovoľníkom a náboru pomocou kontaktného formulára a radi vám odpovieme, obyčajne do jedného týždňa. (Ak otázky pošlete v jazyku inom ako anglickom, odpoveď môže trvať o týždeň dlhšie.)