Canllawiau ar gyfer Cyflwyno Digwyddiad

Mae’r bwyllgor Gyfarthrebiadau yn cyhoeddi post misol sy’n hybu digwyddiadau a chaiff eu rhestru yn yr Calendr Digwyddiadau yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy).

Rydym yn annog cyflwyniadau i’r calendr mewn unrhyw iaith, oni bai bod nhw yn:

Digwyddiadau ffanyddol sy’n ar agor i’r cyhoedd, ac sydd gyda mynediad ar-lein neu mewn berson.
Digwyddiadau academaidd fel confferensiynau, cyhoeddiadau neu galwadau am bapurau ynglŷn â astudiaethau ffanyddol.
Digwyddiadau sydd i wneud â technoleg côd agored.

Mae’r pyst misol yn grynodeb o ddigwyddiadau calendrol am yr mis hynny, ac hefyd yn cynnwys ceisiadau am gyfrannogwyr ymchwil sy’n cwrdd â’r meini prawf rhain:

A oes gan yr ymchwilwr cymeradwyaeth o Fwrdd Adolygiad Sefydliadol/Fwrdd Moesegau?

Rydym yn deall mae na rhai ymchwilwyr annibynnol sydd ddim gallu cael cymeradwyaeth arolygaeth oherwydd nid ydyn nhw yn gyswllt. Yn y sefyllfaoed rhain, gall yr ymchwilwr cyflwyno crynodeb bywgraffyddol sy’n cynnwys gwaith orffenol, llythyrau cyflwyno a chysylltiad i waith orffenol sydd ar gael yn agored ar-lein.

A oes yna ffurflen gydsynio ar gyfer cyfrannogwyr gallem ni cysylltu at?

Ni fyddem ni’n cynnwys unrhyw ymchwil sydd ddim yn cynnwys cyfyngiadau oedran, a sydd ddim yn dweud sut caiff yr gwybodaeth ei defnyddio, ei chasglu (os nad yw hi’n holiadur ar-lein), ei hamddiffyn dros preifatrwydd a phwy caiff weld yr wybodaeth.

A oes yna gwybodaeth gysylltu llawn ar gyfer yr ymchwilwr (a’i mhwyllgor neu’i harolygwr os mae’n gymwys)?

Dylai’r gwybodaeth cynnwys ei nghysylltiad sefydliol, os mae na un, ac hefyd cyfeiriad e-bost a chorfforol ble allw hw cael ei nghysylltu âg.

A fydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu â’r gymuned ar ôl i’r ymchwil cael ei chwblhau?

Gall hyn cael ei wneud trwy gysylltu â Chyfarthebiadau i gysylltu â’r canlyniadau.

Cysylltwch â Chyfarthrebiadau i gyflwyno unrhywbeth uwchben.