Các thành viên của OTW – Xin hãy kiểm tra email để xem hướng dẫn bầu chọn

Tại thời điểm này, tất cả những thành viên có đủ tư cách của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đều đã nhận được email với đường link đến hướng dẫn bầu cử cho năm 2019. Chủ đề thư là “Links Fixed: Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (“Hướng dẫn bầu cử cho Ban Giám Đốc của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa (OTW)”). Xin lưu ý rằng bất kỳ ai chưa nhận được email này đều không nằm trong danh sách người được bầu cử năm nay và sẽ không được nhận phiếu bầu.

Mail hướng dẫn bầu cử bao gồm một liên kết dẫn đến bản xem thử của việc bỏ phiếu. Hãy làm theo hướng dẫn để đảm bảo nội dung trên trang hiển thị chính xác và bạn xem được danh sách các ứng viên. Nếu không, hãy thử kiểm tra liệu trình duyệt của bạn có chặn JavaScript từ ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com và/hoặc opavote.com.

Nếu bạn là thành viên mà chưa nhận được email này, xin hãy làm theo sau:

 1. Kiểm tra hộp thư rác.
  • Nếu bạn sử dụng Gmail, hãy kiểm tra mục Social (Xã hội).
  • Nếu email được đánh dấu là spam, hãy bỏ đánh dấu này. Nếu không, bạn sẽ không nhận được phiếu bầu của mình vì nó cũng sẽ được gửi vào hòm thư rác.
 2. Nếu bạn không thấy email, hãy mở biên lai quyên góp của bạn và kiểm tra ngày tháng.
  • Để có thể bầu cử lần này, bạn cần có biên lai được xuất từ ngày 01 tháng 7, năm 2018, đến ngày 30 tháng 6, năm 2019, bao gồm cả hai ngày đó.
  • Nếu bạn trả tiền bằng séc, quyền hội viên của bạn được tính từ ngày chúng tôi nhận được séc của bạn.
 3. Nếu bạn đã quyên góp trong khoảng thời gian được quy định, xin hãy kiểm tra rằng bạn đã đánh dấu ô trở thành hội viên. Bạn có thể tự nguyện trở thành hội viên nếu bạn quyên góp ít nhất $10 (US); chỉ những thành viên mới có thể bầu cử.
 4. Nếu bạn đã trở thành hội viên, hãy kiểm tra rằng bạn đã không đánh dấu spam cho bất kỳ email nào từ OTW, hoặc đã không từ chối nhận email từ OTW hoặc lá phiếu bầu cử của năm ngoái. Nếu bạn đã làm vậy và muốn bầu năm nay, bạn cần làm theo bước 5 dưới đây.
 5. Nếu bạn đã quyên góp ít nhất 10$ trong đúng khoảng thời gian quy định và bạn đã đồng ý trở thành hội viên, xin hãy điền đơn liên hệ ban Bầu Cử và chọn chủ đề “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Tư cách hội viên của tôi có còn không/Tôi có quyền bầu cử không?). Xin hãy nhớ điền vào email bạn đã dùng khi quyên góp.
  • Tư cách hội viên không liên quan tới việc là người dùng trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) hoặc Fanlore. Xin đừng cung cấp tên người dùng trên AO3 hoặc Fanlore của bạn – chúng tôi không có cách nào để biết thành viên nào được liên kết với tài khoản đó, và chúng tôi cũng không muốn biết.

Quan trọng hơn nữa, nếu email hướng dẫn bầu cử không đến được tới bạn, bị đánh dấu là spam, hoặc nếu bạn đã từ chối nhận phiếu bầu, bạn sẽ không nhận được phiếu bầu cho cuộc bầu cử năm nay, và bạn cũng sẽ không nhận được phiếu bầu của năm sau. Tương tự, nếu một trong những điều nêu trên đã xảy ra trong đợt bầu cử năm ngoái, bạn sẽ không được nhận phiếu bầu cử cho năm nay. Do đó, nếu bạn đã từ chối nhận email của OTW hoặc đánh dấu chúng là spam, xin vui lòng điền đơn liên hệ ban Bầu Cử và chọn chủ đề “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Tư cách hội viên của tôi có còn không/Tôi có quyền bầu cử không?)


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.